Grenåvej 12, første sal

Central beliggenhed ved Randers havn

Bofællesskabet består af otte to-værelses lejligheder. Der er fire lejligheder på svalegangen og fire mindre lejligheder i forbindelse med fællesrummet.

Bostedet ligger i gåafstand fra Randers centrum.

Der er cykelskur og fællesvaskeri, der deles med bofællesskabet Grenåvej 12, stuen. Til hver lejlighed hører der også et mindre depotrum.

I forbindelse med fællesrummet er der en stor fælles altan.

Der er elevator.

Der er pædagogisk uddannede medarbejdere på deltid, der arbejder på skift. Der er sædvanligvis personale i bofællesskabet fra 11-19 dagligt. Ændringer kan dog forekomme.

Da det ikke er et døgndækket botilbud, er det målrettet borgere med en vis grad af selvstændighed og selvhjulpenhed, som er i stand til at klare sig uden hjælp i en del af døgnet.

Nuværende personale:

  • Anja Andersen 51 60 11 25
  • Ditte Kols 40 33 40 31
  • Hanne Nielsen 51 44 28 29

Vi vægter og har opmærksomhed på, at:

  • Et godt humør giver en gladere dag og en god atmosfære
  • Omgangstonen er venlig og ordentlig
  • Møde den enkelte beboer respektfuldt og imødekommende
  • Være et rummeligt og gæstfrit hus

Der arbejdes ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang. Vi vægter en respektfuld og venlig omgangstone,- og en god atmosfære,- højt i bofællesskabet, så det kan være et rart sted at være for alle.

Hver enkelt beboer har tilknyttet en primærkontaktperson, der i samarbejde med beboeren tilrettelægger støtten. 

Begge medarbejdere yder dog støtte og vejledning til alle 8 beboere i det daglige efter behov. Støtten og vejledningen kan eksempelvis tage udgangspunkt i praktiske-, sociale-, sundhedsmæssige-,og økonomiske anliggender.

Der arbejdes med beboerens aktive deltagelse i opgaver omkring eget liv alt efter formåen.

Vi arbejder ud fra Randers Kommunes Mestringsvejlederteamets mission og værdier, dvs. vi støtter beboerne i at mestre eget liv. Beboerne har forskellige behov for hjælp og støtte. Vi lægger vægt på at yde hjælp til selvhjælp og på mest mulig udvikling af den enkelte beboeres selvstændighed og selvbestemmelse. Dette sker i samarbejde med den enkelte beboer.

 

Aftensmaden leveres fra Madservice Kronjylland og beboerne er med til at udvælge hvilke menuer, der skal bestilles udfra de givne valgmuligheder for perioden.

Der er fællesspisning i husets køkken. Hver beboer har en maddag, dvs. på faste dage,- hjælper med de praktiske opgaver omkring måltidet. Dette er borddækning, hjælpe til med oprydningen efter måltidet, sætte opvaskeren igang, tørre borde af osv.
Efter hvert måltid sørger hver især for at rydde op efter sig selv. Den der har maddag, har derudover, sammen med personalet, ansvar for at få ryddet gryder, skåle osv. til side.

Organiseringen af kostordninger i de små bofællesskaber tager udgangspunkt i kvalitetsstandarderne for botilbud, herunder botilbud jvnf. §105 i almen boligloven og støtte efter §85.

Vi har husmøde hver anden måned.

På mødet tages beslutninger om fællesanliggender. Beslutningerne er flertalsbeslutninger og gælder for samtlige beboere og personale. Formålet er forståelse for de demokratiske spilleregler.

Der laves dagsorden og referat.

Beboerne er bekendt med trafiklysmetoden, hvor rød betyder, at man ikke kan bestemme, gul betyder medbestemmelse og grøn betyder selvbestemmelse.

Hver beboer er tilknyttet en primær kontaktperson der har ansvar for udarbejdelse af pædagogisk plan én om året. Støtte og vejledning foregår i samarbejde med den enkelte beboer og ud fra dennes behov.

Julefrokost, påskefrokost og evt. nytårsaften afholdes i bofællesskabet. 

Beboernes fødselsdage fejres i bofællesskabet efter ønske.

Der tilbydes deltagelse i en ferietur med flere overnatninger og/eller en-dagsture uden overnatning.

Disse ture besluttes på husmøderne.

Det er frivilligt at deltage.

Se også feltet med traditioner. 

Beboerne har mulighed for at få hjemmeservice til rengøring og, hvis der er behov, hjemmehjælp til personlig pleje.