Niels Brocks Gade 5

Central beliggenhed med kort afstand til centrum

Bostedet er et opgangs bofællesskab med et fællesrum i stueplan, som består af køkken-alrum, opholdsstue og toilet. Der er udgang til en terrasse og et lille grønt område. Der er 19 lejligheder, som er handicapvenligt indrettede og som har separat soverum og opholdsstue med køkken. I huset er der elevator.

I bofællesskabet bor der kvinder og mænd i alderen 20 - 70 år. Flere af beboerne er i dagtimerne i beskæftigelse på blandt andet, Gaia, CBR, Kunstskolen Bifrost og ekstern beskæftigelse. Der er enkelte beboere som er folkepensionister.

Der er mulighed for, social samvær gennem aktiviteter i og udenfor huset og der tilbydes pædagogiske aktiviteter, såsom gåtur og svømning i Water and Wellness i Randers.

Der indbetales til fælles og vedligeholdes udgifter. 

Der er tilknyttet 4 pædagoger til huset.

Nuværende personale:

  • Iben Helt Zielke 24 92 24 15
  • Tina Jensen 29 28 89 25
  • Casper Kjob 40 12 17 49
  • Annemarie B. Andersen 30 50 13 05

Mandag, onsdag, torsdag og søndag er der personale til klokken 19.00.

Tirsdag til klokken 17.00.

Lørdag til klokken 15.00.

Fredag er der personale fri.   

Vi vægter og har opmærksomhed på, at:

  • Et godt humør giver en gladere dag og en god atmosfære
  • Omgangstonen er venlig og ordentlig
  • Møde den enkelte beboer respektfuldt og imødekommende
  • Være et rummeligt og gæstfrit hus

Vi arbejder ud fra Randers Kommunes Mestringsvejlederteamets mission og værdier, dvs. vi støtter beboerne i at mestre eget liv. Beboerne har forskellige behov for hjælp og støtte. Vi lægger vægt på at yde hjælp til selvhjælp og på mest mulig udvikling af den enkelte beboeres selvstændighed og selvbestemmelse. Dette sker i samarbejde med den enkelte beboer.

Hver borger har en kontaktperson, som sammen med borgeren har planlagt hyppighed og varighed af bostøtte.

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og ønsker. Man får hjælp ud fra disse og der laves mål, som giver mulighed for udvikling. Vi sætter fokus på samspillet mellem mennesker baseret på ligeværd og anerkendelse.

 

I fællesrummet er der på alle hverdage kaffetid, hvor der er mulighed for at mødes med de øvrige beboere til en hyggesnak og eventuelt få hjælp af personalet.

4 dage ugentligt tilbydes der aftensmad i fællesrummet (der betales pr. måltid) og på lørdage serveres der en kop kaffe med brød om formiddagene.

Søndag serveres der kaffe og kage om eftermiddagen.

Organiseringen af kostordninger i de små bofællesskaber tager udgangspunkt i kvalitetsstandarderne for botilbud, herunder botilbud jvnf. §105 i almen boligloven og støtte efter §85

Der afholdes hus møde d. 1 onsdag i måneden, med undtagen juli og august, hvor alle beboere og personale forud for mødet har mulighed for at sætte punkter på dagsordenen.

På hus møderne, vægtes demokrati og medindflydelse. Mødet er beboerstyret. Hvert andet måned, afsluttes hus møderne med restaurant eller cafe besøg. 

Der skrives referat som efterfølgende deles ud i postkasserne.

Der afholdes handleplansmøde en gang årligt, og der arbejdes i dagligdagen ud fra gældende handleplan.

I forbindelse med højtider og ferier er der tradition for, at der planlægges aktiviteter ud fra beboernes ønsker.

Faste traditioner:

Fastelavn, Påskefrokost, Sommerfest, husets fødselsdag, julefrokost, jule eftermiddags hygge og julefrokost 1 juledag og nytårsaften.