Nordstjernen

Skønt sted i Helsted

Beboerne har hver især valgt at holde en fridag om ugen. Denne dag giver mulighed for at få ordnet gøremål af praktisk karakter.

På Nordstjernen er der plads til 4 borgere.
Bofællesskabet har tre ét - værelseslejligheder og én to - værelseslejlighed.
Alle fire lejligheder har eget badeværelse og egen terrasse.
Fællesarealerne består af en fælles tv-stue, spisestue og køkken.
Der er fælles vaskehus med vaskemaskine og tørretumbler, alle borgerne har hver deres vaskedag/vasketid. Der er fælles terrasse med stor lukket fælles have.
Hver borger har en basis person, som man ugentlig har bostøttetid med.
I køkkenet hænger en tavle, hvor der med billeder er vist, hvem der kommer på arbejde for en uge ad gangen.

Bofællesskabet har en vedligeholdelses konto, hvor hver borger betaler 1000 kr. til hver mdr. Den dækker udgifter til vedligehold, nyanskaffelser og faste udgifter som tv-pakke (Yousee), licens, rengøring af fælles arealer, mm. 
Alle borgerne i bofællesskabet skal selv kunne transportere sig til arbejde, skole og fritidsaktiviteter med enten offentlig transport, scooter, bil mv.
Personalet er tilknyttet to bofællesskaber, det ene på Nordstjernen og på Skelvangsvej.

Personalet er i huset alt efter behovet i tidsrummet kl.8.00-18.00.

I weekenderne er der ligeledes personale i dagtimerne.

Nuværende personale:

  • Malene 21 37 96 93 
  • Michelle 21 75 19 13
  • Lise Lotte 

Vi arbejder ud fra Randers Kommunes Mestringsvejlederteamets mission og værdier.

Vi støtter beboerne i at mestre eget liv.

Vi vægter og har opmærksomhed på, at:

  • Et godt humør giver en gladere dag og en god atmosfære
  • Omgangstonen er venlig og ordentlig
  • Møde den enkelte beboer respektfuldt og imødekommende
  • Være et rummeligt og gæstfrit hus

Beboerne har forskellige behov for hjælp og støtte. Vi lægger vægt på at yde hjælp til selvhjælp og på mest mulig udvikling af den enkelte beboeres selvstændighed og selvbestemmelse. Dette sker i samarbejde med den enkelte beboer.

Hver mdr. betaler hver borger et beløb til kost. Det dækker fælles morgenmad i hverdagene, fælles aftenmad hver tredje mandag, brunch/frokost hver lørdag, kaffe og frugt alle dage.

Frokost og aftensmad stå borgerne selv for. .

Organiseringen af kostordninger i De små bofællesskaber tager udgangspunkt i kvalitetsstandarderne for botilbud, herunder botilbud jf. §105 i almen boligloven og støtte efter §85

Det aftales på husmøde hvordan borgerne ønsker at afholde ferie. 
Dette kan være ture med overnatning eller endagsture, dette afhænger af beboernes ønsker. 

Hver 3 uge holdes der fælles husmøde i bofællesskabet. Her drøftes forskellige ting. Der kan bl.a. komme ønsker om ture/aktiviteter, forlag til ny tiltag/ændringer, planlægning af fællesferie, fødselsdage osv.
Der skrives referat af mødet. 

Hvert år bliver der holdt handleplansmøde, her deltager borgeren, basisperson og sagsbehandler (personlig værge, hvis der er værgemål).
Borgeren vælger, om der er andre, der skal deltage, evt. nærmeste pårørende.  

Der tales om året der er gået, hvad der med fordel kan arbejdes med, ønsker for fremtiden og det der ellers kan være relevant.
Der aftales nye mål, som borgeren og basispersonen arbejder med det kommende år.

Hvis det skønnes at der bør være opfølgning tidligere/oftere aftales det individuelt til mødet.

Fødselsdage:
Fødselaren bestemmer selv hvordan og hvornår, dagen skal fejres, derfor aftales det individuelt med basispersonen.

Helligdage:
De fleste helligdage tager borgerne hjem til pårørende. Julen og påsken planlægges alt behovet for personaledækning.  

Juleaften:
Borgerne er som udgangspunkt hos pårørende. 

Nytårsaften:
Borgerne er som udgangspunkt hos pårørende.

Ferie: 
Det aftales på husmøde hvordan borgerne ønsker at afholde ferie.

Borgerne deltager i individuelle aktiviteter efter ønske og behov.

Der er fællesture for alle borgere sammen med personalet alt efter ønske