Praktikbeskrivelse

Fedt studiemiljø i De Små Bofællesskaber

Beskrivelse af praktikstedet

Brugergruppen er voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, herunder borgerne med psykiatrisk diagnose.

Praktikstedet er kommunalt. Som studerende arbejder man i Bofællesskabet Spentrup og Bofællesskabet Vedøvej 3 for 7 ugers praktik

Institutionens formål fremgår af servicelovens §85.

Afdelingsleder

Anja Wangsøe

Bofællesskabet Spentrup

Præstevænget 34
8981 Spentrup

Der er 9 beboere tilknyttet Bofællesskabet Spentrup. Der er 8 lejligheder i bofællesskabet og en lejlighed i Spentrup by, hvor der bor en borger, som har sin daglige gang i bofællesskabet. 

Der er som udgangspunkt personaledækning og mulighed for telefonopkald til botilbuddet fra 08.00-19.00.

Bofællesskabet Vedøvej 

Vedøvej 3
8930 Randers NØ

Der er som udgangspunkt personaledækning og mulighed for telefonopkald til botilbuddet fra kl. 08.00-19.00.

Arbejdsforhold

Ansatte

De ansatte er pædagoger.

Arbejdsmetoder

Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk og anderkendende tilgang.

Beskrivelse af vores mission og værdier kan læses her på hjemmesiden.

Praktikvejleder

Navn: Viki Nielsen og Pernille Hørup

Praktikvejlederens kvalifikationer:

 • Pædagogisk grunduddannelse
 • PD modul i praktikvejledning
 • Andet/andre uddannelser

Samarbejde

Vi samarbejder bl.a. med:

 • Pårørende
 • Hjemmeplejen
 • Privatpraktiserende læger
 • Speciallæger
 • Sygehus
 • Omsorgstandplejen
 • Psykiatrisk afdeling i Aarhu
 • Personlig og økonomisk værge
 • Sagsbehandlere

Særlige forhold omkring ansættelsen

Den studerende indgår i en fast rulleplan. Der skal påregnes weekend- og helligdagsarbejde (p.t. hver 4. weekend).

Som udgangspunkt har den studerende fri d. 24.-26. december og arbejder nytårsaften. De øvrige helligdage fordeles ligeligt mellem medarbejderne.

Der arbejdes i to bofællesskaber på to forskellige matrikler.

Der er andre regler og vilkår for 7 ugers parktik studerende.

Arbejde i weekender og på helligdage

Den studerende vil skulle arbejde alene hver uge. Mandag-fredag vil der som udgangspunkt altid være to kollegaer i løbet af dagen. I weekender og på helligedage arbejdes der alene hele dagen fra 09.00-18.00 på lørdage og helligdage og 12.00-18.00 på søndage.

I efteråret tager bofællesskabet på ferie. Varigheden kan være fra mandag-onsdag, onsdag-fredag eller mandag-fredag. Det forventes, at den studerende deltager i ferien.

Øvrige oplysninger

Vi medbringer eller betaler selv for vores egen mad og drikke i arbejdstiden.

Studerende bliver udstyret med en arbejdstelefon og iPad.

Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog §9 stk. 2 udfærdige uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Vi modtager studerende i følgende praktikperioder:

 • 2. praktik
 • 3. praktik
 • 4. praktik - Bachelorprojekt

Uddannelsesplanen er udarbejdet i samarbejde med VIA University College.

Specialiseringsmuligheder

Praktikstedet tilbyde specialisering inden for social- og specialpædagogik.

Valgfagsområder

Følgende emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen:

 • Kreative udtryksformer
 • Sundhedsfremme og bevægelse
 • Medier og digital kultur
 • Social innovation og entreprenørskab
 • Kulturmøde og interkulturalitet