Uddannelsesplan for 4. praktik - Bachelorprojekt

I 4. praktikperiode arbejdes der med bachelorprojektet.

Område

Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode.

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling.

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.

Kompetencemål

Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.

Videns- og færdighedsmål

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 1. virkefelter for den pædagogiske profession
 2. pædagogfaglig udvikling og innovation
 3. pædagogens professionsfaglighed og professionsetik
 4. følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling:
  • Kulturelle og sociale
  • Institutionelle og organisatoriske
  • Historiske, samfundsmæssige og internationale
 5. nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling
 6. empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger
 7. opgaveskrivning og faglig formidling

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 1. identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter
 2. identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis
 3. formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft
 4. inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling
 5. inddrage viden og forskning i en faglig argumentation
 6. vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri
 7. formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt

Institutionens udviklings- og innovationsfelter

 • FKO (Faglige kvalifikations oplysninger)
 • Mit liv min plan
 • Teknologisk udvikling (Sensum, dokumentation)
 • Neuropædagogik
 • Arbejdsmiljø
 • Åben rådgivning

Institutionens rammer for empiriindsamling

Samtykke indhentes hos den/dem, det omhandler, i samarbejde med bofællesskabet og evt. værge og pårørende.

Skemaerne til underskrift udskriver den studerende fra praktikportalen

Skemaerne skal først udskrives, lige inden de skal underskrives i forhold til opdateringer, som VIA fortager.

Kontaktperson for den studerende

Leder
Thomas Borup
Tlf.: 8915 8401 eller 2916 1859
E-mail: thomas.borup@randers.dk

Praktikvejleder
Viki Nielsen
Tlf.: 2174 7834
E-mail: viki.nielsen@randers.dk