Rebslagervej 12

Bofællesskab med skøn beliggenhed tæt på centrum

Rebslagervej 12 er et 3-etagers bosted fra 2005 med 13 dejlige 2-værelses lejligheder, alle med altan.

Der er elevator i huset.

Vi har et stort lyst fællesrum med køkken, spisestue og stue med fjernsyn.

Til bostedet er der knyttet 3 pædagoger, og vi lægger vægt på at Rebslagervej 12 er et rigtig rart sted at bo.

Nuværende personale:

  • Tanja Schormand Johansen 21 47 25 54
  • Mette Bødker 51 37 77 38
  • Lene Kessel: 30 50 13 04

Der er personale i hverdagene fra kl 14-19. I weekenderne kan mødetiderne varier alt efter om der arrangeres ture, brunch ol.
Hver fjerde lørdag og hver fjerde mandag er der personalefri. 

Vi vægter og har opmærksomhed på, at:

  • Et godt humør giver en gladere dag og en god atmosfære
  • Omgangstonen er venlig og ordentlig
  • Møde den enkelte beboer respektfuldt og imødekommende
  • Være et rummeligt og gæstfrit hus

Vi arbejder ud fra Randers Kommunes Mestringsvejlederteamets mission og værdier, dvs. vi støtter beboerne i at mestre eget liv. Beboerne har forskellige behov for hjælp og støtte. Vi lægger vægt på at yde hjælp til selvhjælp og på mest mulig udvikling af den enkelte beboeres selvstændighed og selvbestemmelse. Dette sker i samarbejde med den enkelte beboer.

Hver borger er tilknyttet en kontaktpædagog.

Det forventes at den enkelte beboer er selvhjulpen med hensyn til morgenmad og frokost.

Når beboerne om eftermiddagen kommer hjem fra deres forskellige beskæftigelser, samles man om kaffen i fællesrummet. Her vil der være en pædagog til rådighed så hverdagens små problemer kan drøftes.

Der tilbydes hver dag aftensmad i fællesrummet. Beboerne har valgt at købe maden udefra de 4 hverdage. I weekenden laves der mad sammen med personalet.

Der er ingen bindende tilmelding til aftensmad, og man betaler kun for de måltider, man tilmelder sig.

Herudover betaler hver beboer et månedligt beløb til fællesudgifter – så som kaffekasse, vedligehold og vindues pudsning.

En gang årligt bliver hver beboer tilbudt et handleplansmøde i samarbejde med kontaktpædagog, sagsbehandler, pårørende og evt. kontaktpædagog fra beskæftigelse.

Her bliver der taget udgangspunkt i den enkeltes liv og ønsker for fremtiden.

De fleste beboere vælger at fejre fødselsdag i fællesrummet med de øvrige beboere. Forældre, søskende og andre nære pårørende er velkomne.

Fødselaren afholder selv udgiften til traktementet om eftermiddagen.

I januar indbydes pårørende til eftermiddagshygge med smørrebrød og efterfølgende kaffe. 

Ønsker beboerne derudover arrangementer for deres pårørende tages dette op til husmøde og herigennem planlagt.

Der bliver i fællesrummet holdt juleaften og nytårsaften for de beboere, der har lyst til at

Afholdes ca. hver anden måned. Her deltager de af beboerne, der har lyst. Til mødet er der fastsat dagsorden, der bliver hængt op ca. en uge før mødet, så beboerne har mulighed for at skrive emner på.

Årligt bliver der planlagt forskellige aktiviteter/ture for beboerne. Turene tager udgangspunkt i beboernes ønsker. Det kan være endagsture fx. til Tyskland, Den gamle by i Aarhus, storcentret i Aalborg, såvel som ture med overnatning fx til Slette strand, Rønbjerg feriecenter ol.

Derudover er der også tradition for at tage til Sølund festival og Sødisbakke festival.