Rebslagervej 18

I huset er der 12 beboere, 6 i stueetagen og 6 på 1. salen. Alle beboerne har en kontaktperson, som hjælper med at planlægge og udføre den individuelle bostøtte ud fra den enkelte beboers behov.

Bofællesskabet Rebslagervej 18 stod klar til indflytning den 1.5.2009.

Alle lejligheder er med 2 værelser og der er køkkenfaciliteter i hver lejlighed. Lejlighederne er handicapvenligt indrettet og der er terrasse/altan til alle lejligheder.

På hver etage er der et fællesrum. Stueetagens fællesrum bruges til tv stue, og og der er indrettet spisekøkken i 1. salens fællesrum.

Fra stueetagen er der udgang til en terrasse og et mindre grønt område.

Der er elevator i huset.

Personalegruppen i bofællesskabet består af 3  pædagoger samt en pædagogmedhjælper.

Nuværende personale:

  • Rikke Bro 30 69 92 19
  • Nina Kielgast 20 59 56 37

Der er personale hver dag fra kl 14-19, undtagen torsdag hvor der er personalefri. Mødetiden i weekends kan variere, hvis der arrangeres ture mm. 

I det daglige arbejder pædagogerne med base i fællesrummet, hvor beboerne har mulighed for at kontakte dem ved behov og for at træffes med de andre beboere.

Vi vægter og har opmærksomhed på, at:

  • Et godt humør giver en gladere dag og en god atmosfære
  • Omgangstonen er venlig og ordentlig
  • Møde den enkelte beboer respektfuldt og imødekommende
  • Være et rummeligt og gæstfrit hus

Vi arbejder ud fra Randers Kommunes Mestringsvejlederteamets mission og værdier, dvs. vi støtter beboerne i at mestre eget liv. Beboerne har forskellige behov for hjælp og støtte. Vi lægger vægt på at yde hjælp til selvhjælp og på mest mulig udvikling af den enkelte beboeres selvstændighed og selvbestemmelse. Dette sker i samarbejde med den enkelte beboer.

Personalet står for at handle ind og lave aftensmad, som de, der har lyst, spiser sammen i fællesrummet hver dag.

Beboerne har maddage på skift. 

Dagens andre måltider klarer beboerne selv i deres lejligheder.

Organiseringen af kostordninger i de små bofællesskaber tager udgangspunkt i kvalitetsstandarderne for botilbud, herunder botilbud jvnf. §105 i almen boligloven og støtte efter §85

De beboere, der ønsker det, får tilbud om at deltage i en uges ferie om året – med overnatning. Beboerne kan også vælge endagsture uden overnatning. 

Vi holder beboermøde hver 2 måned. Alle kan komme med forslag til emner på dagsordenen.

Kontaktpersonen laver ligeledes, i samarbejde med borgeren, den pædagogiske plan og afholder et årligt handlemøde.

Vi arrangerer fødselsdage sammen med beboeren.

- Vi holder beboernes fødselsdage i fællesstuen, dette arrangeres med kontaktpædagogen.

- Vi holder fælles påskefrokost og julefrokost.

- I beboernes sommerferie tilbyder vi fælles endagsture, efter deres ønsker.

- Beboerne tilbydes ferie med bofællesskabet eller endagsture efter behov.