Skelvangsvej 24

Hyggeligt mindre bofællesskab i Nordbyen

Bostedet Skelvangsvej er placeret på en villavej i det nordlige Randers.

Huset består af 4 handicap-venlige lejligheder, hver med stue, soveværelse, stort badeværelse, tekøkken og udgang til egen terrasse. Derudover er der fælles stue, køkken, gang, vaskerum og stor terrasse.

Huset er bygget i 1992 og falder godt ind i det omkringliggende miljø.

Der er tilknyttet 2 uddannede pædagoger/bostøttere til huset.

Der er normalt personale i huset fra kl. 15.00 til 20.00, samt i weekenderne.

Hver borger har en trivselsdag hver 14. dag.

Nuværende personale:

  • Ditte Boye 21 46 87 60
  • Jan Westphael 29 61 88 80

Vi vægter, at indsatsen afspejler beboernes individuelle behov i et nært og anerkendende miljø. Samtidig er der fokus på det sociale samvær og forståelsen for hinanden og hinandens handicaps. Det kommer blandt andet til udtryk i den daglige struktur og i de traditioner beboerne i fællesskab har valgt at skabe.

Vi, som personale, guider og vejleder, så beboeren i så høj grad som muligt trives og oplever mestring af eget liv, også med henblik på at kunne træffe relevante valg i dagligdagen. Dette gælder såvel i fællesskabet som på de regelmæssige beboermøder.

Vi arbejder ud fra Randers Kommunes Mestringsvejlederteamets mission og værdier, dvs. vi støtter beboerne i at mestre eget liv. Beboerne har forskellige behov for hjælp og støtte. Vi lægger vægt på at yde hjælp til selvhjælp og på mest mulig udvikling af den enkelte beboeres selvstændighed og selvbestemmelse. Dette sker i samarbejde med den enkelte beboer.

Alle har hver sin maddag. Den enkelte bestemmer menuen og er med i udførelsen og oprydning i det omfang, det er muligt.

Deltagelse i måltidet er frivilligt, og fravælges det, udbetales kostrefusion månedligt – 30 kr. pr. dag.

Beboeren har mulighed for at spise i egen lejlighed.

Organiseringen af kostordninger i de små bofællesskaber tager udgangspunkt i kvalitetsstandarderne for botilbud, herunder botilbud jvnf. §105 i almen boligloven og støtte efter §85

Der arrangeres fælles ture og sommerferie, der både kan være i det skønne Danmark eller til udlandet. Disse har givet en masse gode og sjove minder, der er medvirkende til at styrke fællesskabet i huset og ikke mindst livskvaliteten for den enkelte.

Beboerne dyrker i øvrigt hver deres fritidsinteresser.

Der afholdes handleplansmøde en gang årligt, og der arbejdes i dagligdagen ud fra gældende handleplan.

Det er i aftale med beboeren, hvordan pågældende ønsker sin fødselsdag afholdt.