Spentrup

Skøn beliggenhed i Steen Steensen Blicher område

Her bor 8 borgere i alderen 46-70 år. En 9. Borger der har ingen lejlighed i Spentrup by, er tilknyttet bofællesskabet, og har derfor sin daglige gang i huset og deltager i husmøder, madplan, ture ude af huset osv. på lige fod med de borgere der bor i bofællesskabet.
Bofællesskabet har 8 to - værelses lejligheder med eget badeværelse, mindre the køkken og egen terrasse. Fællesarealerne består af en fælles tv-stue, spisestue og køkken.
Der er fælles vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler, alle borgerne har hver deres vaskedag/vasketid. Til bofællesskabet er der to store skure, hvor der både opbevares fælles og borgernes egne personlige ting. Der er stor overdækket terrasse, hvor der også er en stor fælles grill, som bruges meget om sommeren. Ved siden af terrassen har vi en fælles græsplæne.
Bofællesskabet har sin egen bus, hvor der er plads til 8 passagerer plus chaufføren.
Hver borger har en basis person, som man ugentlig har bostøttetid med.
I køkkenet hænger en tavle, hvor der står skrevet hvem der kommer på arbejde for en uge ad gangen.

Bofællesskabet har en vedligeholdelses konto, hvor hver borger betaler 500 kr. til hver mdr. Den dækker udgifter til vedligehold, nyanskaffelser og faste udgifter som tvpakke (yousee), licens mm. 
Alle borgerne i bofællesskabet skal selv kunne transportere sig til arbejde, skole og fritidsaktiviteter med enten offentlig bus, scooter, bil eller hvad man nu bruger som transportmiddel.
Personalet er tilknyttet to bofællesskaber, det ene i Spentrup, det andet på Nordstjernen som ligger i Helsted.

Personalegruppen består af 2 pædagoger. Herudover har man fast en seminariepraktikant tilknyttet med 30 timer om ugen.

Nuværende personale:

  • Viki 21 74 78 34 
  • Christina 23 47 64 95 
  • Pædagogstuderende 

Der er dækning i hele huset fra kl. 14-18 (19) på alle hverdage. Typisk vil der være medarbejdere fra kl. 9 (10) i hverdagene, som har bostøtte med den/de der har bostøtte dag/tid.
I weekenden er der personale fra 13.30-18 lørdag og fra 12-18 søndag

Alle beboere har bostøttetid med kontaktpædagogen. Her får beboeren støtte til at klare dagligdagens gøremål. Hyppighed og varighed af bostøttetid aftales efter behov.

Herudover er det muligt at komme i kontakt med personalet i fællesstuen, hvor både beboere og personale ofte mødes i ledige stunder til en kop kaffe.

Vi vægter og har opmærksomhed på, at:

  • Et godt humør giver en gladere dag og en god atmosfære
  • Omgangstonen er venlig og ordentlig
  • Møde den enkelte beboer respektfuldt og imødekommende
  • Være et rummeligt og gæstfrit hus

Vi arbejder ud fra Randers Kommunes Mestringsvejlederteamets mission og værdier, dvs. vi støtter beboerne i at mestre eget liv. Beboerne har forskellige behov for hjælp og støtte. Vi lægger vægt på at yde hjælp til selvhjælp og på mest mulig udvikling af den enkelte beboeres selvstændighed og selvbestemmelse. Dette sker i samarbejde med den enkelte beboer.

Morgenmad:
Der er altid mælk, syltetøj, smør, ost, brød, kaffe og frugt. Ønsker man andet morgenmad skal man selv sørge for dette. Det er forskeligt hvornår der spises morgenmad i huset. For de der går på arbejde kan det være tidligt og for dem der har fri spiser de når de har lyst.

Frokost:
Alle står selv for frokost. Mellem kl. 12-13 spises der typisk frokost for de der er hjemme.

Eftermiddag:
Der er altid adgang til kaffe og frugt, hvis man har lyst til andet er man velkommen til selv at købe det og det må gerne spises i fællesrummet.

Aftensmad:

Hver borger har en maddag, nogen har ønsket at have en hver uge, andre har ønsket hver anden uge. Når man har maddag er man medbestemmende til hvad man gerne vil lav til aftensmad. Den der har maddag er med ude og handle ind og deltager i madlavningen og de opgaver der følger i det omfang man formår. Nogle kan selvstændigt lave aftensmad, andre deltager med guidning og nogle deltager slet ikke i madlavningen, men dækker i stedet bord, hjælper med opvasken og tømmer opvaskemaskine. Det aftales med den der har maddag, hvor meget man kan.
Hver anden mandag laves der madplan for to uger.

Hver mdr. betaler hver borger 1000kr til kost. Hvis man enten ikke er hjemme eller af anden årsag ikke har fået noget fra fælles kosten af, får man refunderet 30kr pr. døgn, som bliver udbetalt hver den første i mdr.
Hvis man har en gæst til spisning til aftensmad oplyses den der har maddag om det inden der handles ind til aften, det koster 30kr, at have en gæst med til spisning. 

Organiseringen af kostordninger i de små bofællesskaber tager udgangspunkt i kvalitetsstandarderne for botilbud, herunder botilbud jvnf. §105 i almen boligloven og støtte efter §85

Hver 4. onsdag holdes der fælleshusmøde i bofællesskabet. Der kan tales om alt mellem stort og småt. Her kan ønskes ture/aktiviteter, forslag til nye tiltag/ændringer, planlægning af fælles ferie, fødselsdage osv. I fællesrummet har vi en postkasse, hvor alle kan putte sedler i, som der tages op til husmødet.
Der skrives referat af mødet. Borgerne har valgt, at referatet skal skrives i bog, som alle i huset kan få adgang til, dog skal den låses inde på kontoret, da de ikke ønsker at udefrakommende, som pårørende, venner, kæreste osv. skal have adgang til den.

Hvert år bliver der holdt handleplansmøde. Her deltager borgeren, basisperson og sagsbehandler (personlig værge hvis der er værgemål).
Borgeren vælger om der er andre der skal deltage, evt. nærmeste pårørende.  

Der tales om året der er gået, hvad der med fordel kan arbejdes med, ønsker for fremtiden og det der ellers kan være relevant.
Der aftales nye mål, som borgeren og basispersonen arbejder med det kommende år.

Som udgangspunkt afholdes der et møde årligt, hvis det skønnes at der bør være opfølgning tidligere/oftere aftales det individuelt til mødet.

Fødselsdage:
Når der er fødselsdag i huset, bestemmer fødselaren hvilket dag det skal fejres. Den dag bestemmer fødselaren menuen. Til sin fødselsdag kan man invitere de nærmeste til spisning

(ca. 3 personer, hvis det er i egen lejlighed er det op til borgeren selv hvor mange der skal være på besøg) Borgerne i huset har selv startet deres egen tradition med, at de hver betaler 50kr til almindelige fødselsdage og 100kr til runde fødselsdage. Sammen købes der en gave til fødselaren for pengene. Det er selvfølgelig frivilligt om man vil være med i denne tradition.


Helligdage:
I helligdagene omkring påske og jul holdes der påske - og julefrokost for de der er hjemme i huset. Der er altid personaledækning på helligdage ca. fra 13-18 og der er mulighed for opkald mellem 09-18.
Årets helligdage fordeles mellem de fire medarbejdere, dog vil det altid være en fast medarbejder d. 24. 25. og 26. December.

Juleaften:
Juleaften bliver holdt for de der er hjemme. På husmøde aftales det, hvordan denne aften skal være sammen med de borgere der hjemme. Der vil være personale dækning til kl. 19.

Nytårsaften:
Nytårsaften holdes for de er hjemme. Det vil være den pædagogstuderende der står for denne aften. På husmøde aftales der, hvad der er af ønsker til aftenen.
Det er besluttet, at der ikke tilbydes hjælp til affyring af fyrværkeri fra personalets side.
Der vil være dækning til kl. 00.30.

Fælles bus – beboerne har i fællesskab indkøbt en Fiat Ducato. Alle udgifterne til denne deles mellem beboerne.

Der har været tradition for, at tage i feriecenter 5 dage hvert efterår. Det aftales med borgerne på husmødet, hvilke ønsker de har for ferie år for år.

Der tilbydes som regel en tur i fælles bussen i weekenden, hvis der er ønske om noget. I sommer halvåret kører vi gerne til stranden, Mariager og køber en is, besøger diverse kræmmer - og loppemarkeder, og hvad der ellers er af ønsker.

Flere af borgerne går meget op i fodbold, så hvis der er mulighed for det, kører vi gerne ud og ser en fodboldkamp, ellers er der ofte flere der samles i fællesrummet om søndagen og ser kampene sammen.
Nogle af borgerne holder meget af at bage, så det gør vi gerne, når der er tid til det.
Der spilles meget gerne brætspil og når vejret tillader det spilles der vikingespil på græsplænen.  
Hver torsdag er der flere der sammen går til boccia i Lavia.

Hver halve år kommer der pædagogstuderende. Praktik perioderne er 1. Juni - 30. november og
1. December - 31. Maj.