Vedøvej 1

Skønt mindre bofællesskab med god beliggenhed

Vedøvej 1 blev etableret i 1993. Det hører under boligselskabet Lejerbo, men drives af Randers Kommune.

Huset består af 4 lejligheder af varierende størrelse, alle med stue, soveværelse, badeværelse og en rummelig entre. Der er et tekøkken i forbindelse med stuen.

Lejlighederne er placeret omkring et fællesrum med køkken og herudover er der et bryggers med vaskefaciliteter.

Boligen er i et plan og til hver lejlighed hører en lille terrasse. Ligeledes hører der et opbevaringsskur til hver lejlighed.

I forbindelse med fællesrummet er der en stor fælles terrasse.

Bostedet er målrettet borger, med en vis grad af selvstændighed/ selvhjulpenhed, og er i stand til at være alene i ydertimerne, samt sove alene om natten i deres egen lejlighed.

Borgeren står selv for morgenmad og frokost. Aftensmaden tilbydes i fællesrummet, hvor man har medindflydelse på madplanen. 

Personalegruppen består af 2 pædagoger på fuld tid, der arbejder på skift alle ugens 7 dage. Hver pædagog er kontaktperson for 2 beboere i huset.

Der er medarbejdere tilstede hver dag fra 14-19. Nogle dage dog tidligere ift. hjemmedage/bostøtte.
Hver anden tirsdag er der personalefri dag i bofællesskabet. Der kan forekomme sporadiske personalefri dage. Dette aftales altid med beboerne.

Nuværende personale:

  • Ulla Vibæk 40 36 26 64
  • Ulla Sørenen 30 50 13 08

I vores daglige arbejde møder vi beboerne med respekt og den enkeltes selvbestemmelsesret har stor betydning i dagligdagen. Vi yder hjælp til selvhjælp og støtter beboerne i at få en meningsfuld tilværelse.

Vi vægter og har opmærksomhed på, at:

  • Et godt humør giver en gladere dag og en god atmosfære
  • Omgangstonen er venlig og ordentlig
  • Møde den enkelte beboer respektfuldt og imødekommende
  • Være et rummeligt og gæstfrit hus

Vi arbejder ud fra Randers Kommunes Mestringsvejlederteamets mission og værdier, dvs. vi støtter beboerne i at mestre eget liv. Beboerne har forskellige behov for hjælp og støtte. Vi lægger vægt på at yde hjælp til selvhjælp og på mest mulig udvikling af den enkelte beboeres selvstændighed og selvbestemmelse. Dette sker i samarbejde med den enkelte beboer.

I dagligdagen sørger beboerne selv for morgenmad og frokost.

Aftensmaden spiser vi sammen i fællesrummet.

Hver beboer har ansvaret for en ugentlig maddag, hvor vedkommende selv bestemmer menuen samt, efter evne, deltager i madlavning og oprydning.

Organiseringen af kostordninger i de små bofællesskaber tager udgangspunkt i kvalitetsstandarderne for botilbud, herunder botilbud jvnf. §105 i almen boligloven og støtte efter §85

Vi tager på fælles ture, og vi holder ferie sammen.

Vi afholder beboermøde hver 14. dag, hvor vi sammen med beboerne planlægger hverdagen samt diverse aktiviteter i huset.

Der udarbejdes handleplan med et efterfølgende handleplansmøde en gang om året. Med til mødet er beboeren og eventuelt dennes pårørende, bostøtte, sagsbehandler, repræsentant fra arbejdsstedet. På mødet udvikles målene for det kommende års indsats.