Vedøvej 3

Skønt mindre bofællesskab med god beliggenhed

Vedøvej 3 er et etplans hus beliggende i et dejligt, roligt område i Dronningborg.

Her er 4 handicapvenligt indrettede boliger, hvor hver beboer har eget soveværelse, stue, bad, tekøkken og udgang til egen terrasse.

Derudover er der fælles stue, køkken, gang, vaskerum og stor terrasse.

Her er et trygt, varmt og familiært miljø.

Her er ansat 2 pædagogisk uddannede hjemmevejledere.

Nuværende personale:

  • Annemarie Henriksen 30 50 12 99
  • Pernille Hørup 23 30 32 55

I hverdagene er der altid en medarbejder til stede kl 14 - 19. Desuden er flere dage dækket ind fra om formiddagen ifm. individuel bostøtte. I weekenden som udgangspunkt medarbejder fra kl 13 - 19. Hver 3. lørdag er personalefri.

Vi arbejder ud fra Randers Kommunes Mestringsvejlederteamets mission og værdier, dvs. vi støtter beboerne i at mestre eget liv. Beboerne har forskellige behov for hjælp og støtte. Vi lægger vægt på at yde hjælp til selvhjælp og på mest mulig udvikling af den enkelte beboeres selvstændighed og selvbestemmelse. Dette sker i samarbejde med den enkelte beboer.

Medarbejderne er på skift i huset. Timerne er fordelt til dels personlig tid for beboerne og dels fællestid i såvel hverdage som i weekender. Vi har samarbejde med Bostedet Vedøvej 1.

Vi vægter, at indsatsen afspejler beboernes individuelle behov i et nært og anerkendende miljø. Samtidig er der fokus på det sociale samvær og forståelsen for hinanden og hinandens handicaps. Det kommer blandt andet til udtryk i den daglige struktur og i de traditioner, beboerne i fællesskab har valgt at skabe.

Dagligt mødes vi til kaffe kl. 15.00, og aftensmaden indtages kl. 17.30.

 

Alle har hver sin maddag. Den enkelte bestemmer menuen og er med i udførelsen og oprydning i det omfang, det er muligt.

Deltagelse i måltidet er frivilligt, og fravælges det, udbetales kostrefusion månedligt – 36 kr. pr. dag.

Beboeren har mulighed for at spise i egen lejlighed.

Organiseringen af kostordninger i de små bofællesskaber tager udgangspunkt i kvalitetsstandarderne for botilbud, herunder botilbud jvnf. §105 i almen boligloven og støtte efter §85

Gennem årene har vi været på oplevelsesrige ture sammen rundt i det skønne Danmark. Disse har givet en masse gode og sjove minder, der er medvirkende til at styrke fællesskabet i huset og ikke mindst livskvaliteten for den enkelte. Vi prioriterer efter beboerønsker.

Vi, som personale, guider og vejleder, så beboeren i så høj grad som muligt, trives og oplever mestring af eget liv, også med henblik på at kunne træffe relevante valg i dagligdagen. Dette gælder såvel i fællesskabet som på de regelmæssige beboermøder.

På beboermøderne er trafiklysmetoden (rød, gul, grøn) et godt redskab til forståelsen af begreber som selvbestemmelse og medbestemmelse.

Beboerne er efter eget valg referent og ordstyrer.

Beboerne dyrker hver deres fritidsinteresser.

Der afholdes handleplansmøde en gang årligt, og der arbejdes i dagligdagen ud fra gældende handleplan.

Du skal være så hjertelig velkommen til at besøge os.