For beboere

Her kan du læse om, hvad du kan forvente som beboer på Bocenter Harridslev, og om vores ledsagerordning.

Som beboer kan du generelt forvente:

 • at der er respekt omkring dig, og at du bliver taget alvorligt.
 • støtte/hjælp/vejledning omkring personlig hygiejne, daglige praktiske gøremål og udbyggelse af netværk.
 • at du indgår i et fællesskab.
 • at der afholdes årlige handlemøder, som omhandler dig.
 • at du og dine bofæller har en kontaktperson.
 • at der, mod en mindre egenbetaling, stilles personalebistand til rådighed for en 5 dags ferieuge. Derudover er der mulighed for beboerbetalt personalebistand ved yderligere ferieønsker.
 • at vi på Bocentret gerne vil have et tæt familie / pårørende samarbejde.
 • at vi har årlige traditioner, hvor forældre / pårørende kan deltage.
 • at du har dagbeskæftigelse udenfor bocentret.
 • at du har mulighed for at deltage i fritidstilbud.
 • at vi er dig behjælpelig med planlægning af individuelle aktiviteter, der ligger udenfor Bocentrets tilbud.
 • at det er dit hjem, og din familie og venner er velkomne.
 • at der arbejdes med brugerindflydelse og medbestemmelse.
 • at vi på Bocentret ønsker en åben og ærlig dialog med hinanden og alle samarbejdsparter.

Ledsagerordning

Enkelte af Bocenter Harridslevs beboere har fået bevilget ledsagelse til aktiviteter ud af huset.