Idé- og lovgrundlag

Her kan du læse om det idé- og lovgrundlag, som ligger bag Bocenter Harridslev.

Idégrundlag

På Bocentret vil vi til stadighed søge at skabe nogle rammer, der sikrer omsorg og tryghed for beboerne. Vi vil skabe et miljø, hvor de bedste betingelser for at udvikle sig - ud fra egne forudsætninger og i samspil med de øvrige beboere - er til stede.

Vi vil give den enkelte beboer mulighed for indflydelse og medbestemmelse på eget liv for her igennem at opleve øget selvværd og livskvalitet.

Lovgrundlag

Bocenter Harridslev hviler på Lov om social service, kapitel 20 § 107 og § 108.