Lovgrundlag

Bocenter Harridslev hviler på Lov om social service, kapitel 20 § 107 og § 108.