Arbejdsmiljø

På bocentret har vi til stadighed fokus på arbejdsmiljøet, både i det daglige gennem bl.a. sparring og diskussion og gennem udarbejdelse af APV (ArbejdsPladsVurdering) og AKU (ArbejdsKlimaUndersøgelse).