Miljøredegørelse

Bocenter Harridslevs miljøpolitik tager udgangspunkt i Randers Kommunes indkøbs og miljøpolitik.

Vi havde fra opstarten i maj 1999 den helt klare målsætning at lade miljøpolitikken og arbejdsmiljøet være en vigtig del i alt, hvad vi fortager os. Vi prioriterer miljøhensyn i alle indkøb og arbejdsmiljøet via APV og i den daglige omgang med hinanden. Vores køkken køber delvis økologisk ind. Vi har intet forbrug af pesticider.

Vi har på affaldsområdet et klart regelsæt, der sikrer, at så meget affald som muligt genanvendes eller sikrer, at affaldet håndteres på en miljømæssig korrekt måde. Vi arbejder løbende med at begrænse affaldsmængden. På energi- området har vi også klare regler for, hvordan man spare på el, vand og varme. 

Indsatsområder

Indsatsområder på Bocenter Harridslev er at spare på energi (el, vand og varme), at begrænse affaldsmængden og sikre, at det bliver håndteret på en miljømæssig korrekt måde. At vi ikke har nogen farlige rengøringsmidler og kemikalier og at det bliver håndteret korrekt. 

Målsætninger

I alt hvad vi fortager os på Bocenter Harridslev, har vi miljøet med ind over vores planlægning.Fra opstart af bostedet var det vores mål at vores køkken skulle være økologisk. Dette har dog været svært at leve op til. Det har været svært at købe gode økologisk råvarer, hvor pris og kvalitet er i overensstemmelse.

At vi registrere vores forbrug af el vand og varme og følger op hvis der er en stigning i vores forbrug. Og at de rengøringsmidler vi bruger på Bostedet er svane mærket.

På affalds området har vi den klare målsætning, at så meget som muligt går til genbrug og at det bliver håndteret på en miljømæssigt rigtig måde.

Bostedets væsentligste miljøbelastninger

Bocenter Harridslev består af en Kerne-del og to bofællesskaber.

Da vi fra start havde den klare målsætning, at vi ville være et grønt bosted, er der nogle ting, vi ikke vil have på bostedet bl.a farlige kemikalier og sprøjtemidler.

Der er nogle ting, der er målbare, bl.a bostedets forbrug af energi (el, vand og varme) og forbrug af rengøringsmidler og kemikalier.

På affaldsområdet er der to typer affald (bleer og køkkenaffald), der kommer med dagrenovation.

Papir, pap, glas, plast og elektronik går til genbrug.

Opgørelse af hidtidige tiltag

Kernen

I 2010 har vi haft et fald i vores forbrug af el som kan forklares med at vi har lavet en analyse af vores behov for udendørsbelysning vi har slukket nogle lamper og har fået skiftet den sensor der bestemmer hvor når lyset tænder og slukker. Vi har i 2010 haft et fald af vores vand forbrug.

Bofællesskab 1

I 2010 har vi haft et lille fald i forbruget af el som kan forklares med at vi i 2010 fik skiftet cirkulationspumper på varme og brugsvandsanlæg. Vi har i 2010 haft en markant stigning af vand der er vi i gang med at finde en forklaring på.

Bofællesskab 2

I 2010 har vi haft et lille fald i forbruget af el som kan forklares med at vi i 2010 fik skiftet cirkulationspumper på varme og brugsvandsanlæg. Vi har i 2010 haft et fald i vores vand forbrug.

Forbrug af energi Bocenter Harridslev

Kernen

 

Vand

El

Gas

2006

844 m3

65.274 kwh

6.840 m3

2007

823 m3

66.582 kwh

6.748 m3

2008

780 m3

64.488 kwh

6.722 m3

2009

761 m3

67.363 kwh

7.282 m3

2010

716 m3

63.570 kwh

8.538 m3

Bofællesskaber

Bof 1

Bof 2

 

Vand

EL

Vand

EL

Gas

2006

442 m3

21.707 kwh

416 m3

21.602 kwh

14.467 m3

2007

460 m3

21.493 kwh

438 m3

21.378 kwh

14.404 m3

2008

423 m3

21.069 kwh

421 m3

20.534 kwh

14.740 m3

2009

397 m3

20.293 kwh

408 m3

21.248 kwh

16.243 m3

2010

438 m3

20.244 kwh

396 m3

20.151 kwh

16.611 m3

De to bofællesskaber har fælles gasfyr

Handlingsplan 2011

Vi skal i 2011 have installeret et nyt gasfyr til de 2 bofællesskaber, ved at installere et nyt gasfyr vil det give en årlige besparelse på 20 % af vores gasforbrug, der vil være en tilbagebetalingstid på 2,4 år af den samlet investering.

Indsats områder

Forventet effekt

Tid

Økonomi

Ansvarlig

At vi alle i det daglige at spare på el, vand og varme.

En mindre belastning af miljøet.

02-01-11

Mindre udgift for bostedet

Alle medarbejder.

Sortering af affald så mest mulig går til genbrug.

En mindre belastning af miljøet.

02-01-11

 

Alle medarbejder.

 En analyse af vores vand forbrug i

Bofællesskaberne 1

Et mindre vand forbrug

 

02-01-11

Mindre udgifter for

bostedet

 

Pedellen

Nyt gasfyr til de 2 bofællesskaber.

Et mindre

Forbrug af gas og el

01-03-11

Mindre udgift for bofællesskaberne

Pedellen

Udgifter i alt

 

 

63.680 kr

 

Besparelse pr år

 

 

27.585 kr