Møder

For at kunne koordinere og planlægge både praktiske opgaver og pædagogiske tiltag omkring den enkelte beboer afholder vi på Bocenter Harridslev forskellige møder. Møderne bruges også til personaleudvikling og opkvalificering af det faglige niveau

Personalemøder

Vi afholder personalemøde hver anden uge. Der er afsat 3 timer i tidsrummet fra 12.00 - 15.00. På mødet drøftes og diskuteres forskellige pædagogiske og praktiske emner, som vedrører både beboerne og personalet.

Fællesmøder

Vi afholder fællesmøder én gang i kvartalet, hvor alle fastansatte på Bocenter Harridslev deltager. Det sker i tidsrummet fra 12.00 - 15.00. Disse fællesmøder bruges bl.a. til generelle informationer, oplæg og foredrag fra udefra kommende undervisere, diskussioner af forskellige pædagogiske emner osv. Vi anser det som vigtigt, at alle faggrupper deltager på lige fod i fællesmøderne som led i at styrke samarbejdet omkring beboerne.

Temadage

For at sikre den faglige udvikling afholder vi én gang årligt (hvis økonomien tillader det) én eller to sammenhængende temadage, hvor et fagligt emne sættes i fokus af enten udefrakommende undervisere eller af Bocenter Harridslevs egne folk.