Personale- og kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling sker:

 • I det daglige arbejde med beboerne
 • Supervision med personalegruppen
 • På kurser og på temadage
 • I samspil med samarbejdspartnere
 • Ved aften feedback i grupperne
 • På morgen møderne
 • Analyse af video
 • Ved fællesmøder

Kompetenceudvikling sker, når mennesker er sammen Kompetenceudvikling skal fortsat udvikles på gruppe- og individ niveau gennem:

 • Medarbejder-Udviklings-Samtaler (MUS)
 • Supervision
 • Faglige kurser
 • P-møder
 • Fælles møder

For at kompetenceudvikling kan ske, er det vigtig, at der bliver udvist:

 • Tolerance
 • Respekt
 • Åbenhed
 • Accept