Politikker

Vi har på Bocenter Harridslev gennem årene udarbejdet en række politikker, hvor der i alle led er skabt fælles rammer og fælles forståelse for et godt og konstruktivt samarbejde i organisationen. Her nævnes et par stykker.

Her kan du læse Personalepolitik

Her kan du læse Syge- og fraværspolitik

Her kan du læse Alkohol og misbrugspolitikken

Her kan du læse Rygepolitik

Her kan du læse om Ergonomi og forebyggelse

IT- politik

Computeren og adgangen til internettet må selvfølgelig gerne bruges i arbejdsøjemed. Dog er der visse it-sikkerhedsregler der skal overholdes, som du kan læse om i God it-skik.