Råd og udvalg

På Bocenter Harridslev bestræber vi os på at sikre, at alle har en vis grad af indflydelse på hverdagen gennem forskellige råd og udvalg.

Det lokale MED udvalg (LMU) og sikkerhedsudvalget er efter enstrenget model (Se underpunkt) og er vigtige organer for bl.a. de større beslutninger, som vedrører alle på Bocenter Harridslev.

LMU og sikkerhedsgruppen

Lokal Med-Udvalg

Lokal Med-Udvalgets opbygning er enstrenget.

Sikkerhedsgruppen er en del af Lokal Med-Udvalget.

Medlemmerne er:

 • Poul Erik Thomsen, Forstander
 • Anne L. Kristensen, SL - tillidsrepræsentant
 • Joan Høgh Kristensen, Sikkerhedsrepræsentant - BCH
 • Sanne P. Christiansen, Medarbejderrepræsentant - BCH
 • Alice Teut, Afdelingsleder - BCH
 • Peter Truelsen, TAP repræsentant
 • Pia Christensen, Sikkerhedsrepræsentant - MBV
 • Eline Sørensen, Medarbejderrepræsentant - MBV
 • Ulla Svedborg, FOA tillidsrepræsentant
 • Kirsten Skov Aasted, Afdelingsleder - MBV
 • Majbrit Amdrup Rasmussen, Referent

Fødte medlemmer af Lokal Med-Udvalget:

 • Forstander
 • Sikkerhedsrepræsentant
 • Tillidsrepræsentant

Sikkerhedsgruppen

Sikkerhedsarbejdet på Bocenter Harridslev er forankret i sikkerhedsgruppen som er bestående af:

 • Poul Erik Thomsen, Sikkerhedsleder
 • Alice Terut, Afdelingsleder
 • Joan Høgh Kristensen, Sikkerhedsrepræsentant
 • Michael Skipper, Pedel
 • Anna Lise Pedersen, medarbejderrepræsentant
 • Charlotte V. Petersen, medarbejderrepræsentant

Sikkerhedsgruppen refererer direkte til LMU.

For at styrke/have fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er det aftalt, at sikkerhedsgruppen afholder 4 årlige selvstændige møder og derudover afholder LMU 4 Årlige møder.

Derudover er sikkerhedsarbejde og miljøindsats fast punkt på alle personalemøderne.

Fra ledelsens side bliver der lagt stor vægt på at få skabt et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. At arbejdsmiljø indsatsen til stadighed indgår i den løbende dialog på Bocenter Harridslev for at fremme tryghed og trivsel.