Den primære opgave

Det er vigtigt, at de fysiske rammer fremstår rene, vedligeholdte inde som ude og at alle TAP-opgaverne ses som et middel til at løse den primære opgave.

Den primære opgave består i at udfordre beboerne på deres evner og imødegå dem på deres behov og at skabe et miljø, hvor livskvalitet, helhed i beboernes liv, et værdigt liv, omsorg og udvikling er nøgleordene.

Hvad den enkelte oplever som livskvalitet er forskelligt - derfor er det vigtigt, at vi er opmærksomme og stiller os til rådighed for den enkelte beboer.

Skabe helhed i beboernes liv gør vi ved at samarbejde med beboeren og alle omkring beboeren. (Pårørende - arbejde - skole - fritidstilbud - læger - tandlæger osv).

At have et værdigt liv forstår vi ved, at der er respekt omkring beboerne, at beboerne har indflydelse/medbestemmelse, at beboerne ikke udstiller sig - klæder sig - har en adfærd, som ikke er passende - og er usoigneret. Her er det vigtigt, at vi vejleder/ støtter i almindelig opførsel ( normer ).

For at beboerne oplever omsorg, er det vigtigt, at vi støtter, vejleder, hjælper, har empati, tilsidesætter egne behov, møder beboerne, der hvor de er, kan læse signaler, respekterer beboernes behov, vise vi vil dem og at vi stiller os til rådighed. Omsorg er vigtig for at beboerne oplever tryghed.

Udvikling opstår ved, at vi skaber muligheder, aktiviteter, samvær med andre og udfordrer beboerne på deres evner. Udvikling kan også være at vedligeholde opnåede færdigheder eller kompensere for mistede færdigheder.

Det gør vi for at løse den primære opgave

For at kunne løse den primære opgave vil ord som tryghed, respekt, kommunikation, etik og medbestemmelse være afgørende.

Vi forsøger at skabe tryghed ved at skabe et hjemligt og varmt miljø. At der er forudsigelighed, overskuelighed, genkendelighed og en struktur, der tager hensyn til den enkelte beboer. At der er en tydelig og synlig pædagogik. At der er mulighed for samvær og tilknytning med andre.

Respekt udviser vi ved at behandle beboerne ligeværdigt og ved at tage udgangspunkt i den enkelte. At beboerne bliver set og hørt/lyttet til. At vi har empati og udviser forståelse for den enkelte beboers ønsker og behov.

Kommunikation betyder for os, at vi skal have øje for den non-verbale kommunikation. At vi kan tolke, analysere, reflektere og dokumentere. At vi har en klar og tydelig tale og kan arbejde med redskaber, der er med til at lette kommunikationen. At dialogen med beboerne er ligeværdig og at vi informerer beboerne.

Viser vi ved, at vi i vores møde med beboerne har en høj grad af etiske regler f.eks.:

  • Vi banker på, før vi går ind til beboerne.
  • Vi lukker døre og trækker gardinerne for i plejesituationer.
  • Vi taler med, ikke om, hen over eller ned til beboerne.
  • Etik vil/skal til stadighed være på dagsordenen.

At have medbestemmelse og indflydelse på sit eget liv, mener vi, er nødvendigt for, at det enkelte menneske kan opleve livskvalitet. Derfor er det vigtigt, at vi skaber et miljø, hvor beboerne har den medbestemmelse og indflydelse, som den enkelte kan magte. For at beboerne oplever, at de har medbestemmelse, er det vigtigt, at de bliver set, hørt og taget alvorligt. Medbestemmelse kan eks. være at vælge mellem kærnemælk og sødmælk.