Personalets ansvar

Her kan du læse om det pædagogiske personale, kontaktpersonen og det teknisk-administrative personales ansvar.

Det pædagogiske personales ansvar

Det er det pædagogiske personales ansvar:

 • at betragte beboerne som ligeværdige ved i handling at skabe værdighed, respekt og accept.
 • i samarbejde med det øvrige personale i huset at overholde og gennemføre den fastlagte pædagogiske og plejemæssige linie for beboerne.
 • at videregive iagttagelser/observationer og informationer vedr. beboerne både pædagogisk og praktisk (skriftlig/mundtligt).
 • at sikre den enkeltes personlige hygiejne såvel fysisk som psykisk, herunder at aftale besøg hos tandlæge, læge, frisør m.v.
 • at gøre diverse indkøb for eller sammen med beboerne.
 • at skabe muligheder for beboerne at deltage i fritidsaktiviteter, diverse aktiviteter, udflugter og ferierejser.
 • at deltage i kontakten til familie/pårørende.
 • at tage sig af gæster til beboerne.
 • at hjælpe med at administrere den enkeltes økonomi - ud fra gældende regler.
 • at sørge for korrekt medicingivning.
 • at være ansvarlig for at meddele skole, arbejdsplads og pårørende om specielle episoder, sygdom, lægebesøg og så videre.
 • at være ansvarlig for samarbejde/koordinering af pædagogiske/-praktiske opgaver i huset.
 • at være ansvarlig for modtagelse af nye beboere og aflastningsbeboere.
 • at være ansvarlig for at nye medarbejdere bliver informeret og følger Bocenter Harridslevs pædagogiske og etiske spilleregler.

Kontaktpersonens ansvar

Vedrørende beboerne:

 • hovedansvarlig for beboerens sundhed, trivsel og udvikling
 • være initiativtager til at få oprettet og vedligeholde en god og tæt kontakt til skole/arbejdsplads, forældre/pårørende og venner
 • ansvarlig for at der laves en handleplan for den enkelte og at den bliver brugt, justeret og diskuteret med det øvrige personale. Ansvarlig for at der indkaldes til årlige handlemøder i samarbejde med afdelingslederen
 • holde leder og afdelingsleder orienteret om beboerne
 • ansvarlig for løbende orientering om beboerne på gruppemøderne
 • ansvarlig for at tjekke beboernes økonomi
 • ansvarlig for, eventuelt i samarbejde med forældre/pårørende, indkøb af tøj, sæbe, tandpasta og lignende, møbler og andre større indkøb til indretning af beboernes værelse
 • ansvarlig for at personlige papirer vedr. beboerne opbevares forsvarligt samt at dagsnotater sorteres og opbevares
 • planlægge eventuelle hjemmedage sammen med beboeren og ansvarlig for værelsets/lejlighedens oprydning

Teknisk-administrativt personales ansvar

I forbindelse med den enkeltes stillingsbetegnelse er der forskellige ansvars- og kompetenceområder tilknyttet stillingen. Dette er nærmere beskrevet i stillingsbetegnelserne.

Der ud over er det dette personales ansvar og kompetence:

 • at betragte beboerne som ligeværdige ved i handling at skabe værdighed, respekt og accept.
 • i samarbejde med personalet i husene at gennemføre den fastlagte pædagogiske - og plejemæssige linie for beboerne.
 • at videregive iagttagelser /observationer og informationer vedr. beboerne.
 • at deltage i kontakten til familie /pårørende.
 • at være med til at fremme trivsel og sundhed for beboerne og øvrige medarbejdere.
 • at overholde Bocenter Harridslevs politikker og være med til at udvikle disse.
 • at være ansvarlig for at nye medarbejdere bliver informeret og følger Bocenter Harridslevs pædagogiske og etiske spilleregler.
 • at holde leder orienteret om praktiske gøremål, mangler og ønsker.
 • at afholde TAP møder.
 • at deltage i fællesmøder.
 • at deltage i arrangementer og relevante kurser.