Pædagogik

Her kan du læse om vores pædagogik, herunder neuropædagogik.

Neuropædagogik

Neuropædagogik er en specialpædagogisk strategi, der tager sit udgangspunkt i neuropsykologien. Specielt Luria´s teori omkring hjernens 3 blokke og teorien om specialiseringer i højre og venstre hjernehalvdel.

Neuropsykologien retter især sin opmærksomhed mod funktionsområderne: opmærksomhed, hukommelse, perception, sprog og intellektuel funktion.

Neuropædagogik er at finde midler/ metoder til at fremme og arbejde med ressourceområderne. Det vil sige, at den ikke er problemfikserende, men optaget af ressourcer.

Neuropædagogik er en pædagogisk indsats, der bl.a. tager sit udgangspunkt i kommunikative vanskeligheder, samt søger veje til afhjælpning af disse