Pædagogik

Her kan du læse om vores pædagogik, herunder det ka' nytte-kulturen og neuropædagogik.

Det ka' nytte

Alle mennesker, med eller uden handicaps, er i stand til at udvikle sig livet igennem. Det ka' nytte-kulturen bygger på tankegangen om, at al udvikling finder sted mellem omsorgspersonen/medarbejderen og brugeren.

Det ka' nytte er mere end blot grundholdning. Man kan ud fra Det ka' nytte udarbejde pædagogiske handleplaner, som tager udgangspunkt i at forstå mennesket som en helhed.

Neuropædagogik

Neuropædagogik er en specialpædagogisk strategi, der tager sit udgangspunkt i neuropsykologien. Specielt Luria´s teori omkring hjernens 3 blokke og teorien om specialiseringer i højre og venstre hjernehalvdel.

Neuropsykologien retter især sin opmærksomhed mod funktionsområderne: opmærksomhed, hukommelse, perception, sprog og intellektuel funktion.

Neuropædagogik er at finde midler/ metoder til at fremme og arbejde med ressourceområderne. Det vil sige, at den ikke er problemfikserende, men optaget af ressourcer.

Neuropædagogik er en pædagogisk indsats, der bl.a. tager sit udgangspunkt i kommunikative vanskeligheder, samt søger veje til afhjælpning af disse