Grenåvej 12 første sal

Huset

Bofællesskabet består af otte toværelses lejligheder. Der er fire lejligheder på svalegangen og fire mindre lejligheder i forbindelse med fællesrummet. Bostedet ligger i gåafstand fra centrum.

Beboerne

Bofællesskabet blev oprettet i 1991 og lå på Rasmus Hougårdsvej indtil 2011, hvor det flyttede til Grenåvej 12. Her bor otte beboere, nogle er i dagsbeskæftigelse og andre går hjemme.

Personalet

Der er pt. ansat tre fuldtids pædagoger og en medarbejder på 14 timer. Personaledækningen er fleksibel, men ligger fortrinsvis mellem kl. 11 og 19. Ændringer i personalets mødetidspunkter aftales med beboerne.

Pædagogik

Vi arbejder ud fra fællesrummet og det personale, der på arbejde, varetager støtte og vejledning i det omfang der er behov. 

Vi arbejder ud fra Randers Kommunes Hjemmevejlederteamets Mission og værdier, dvs. vi støtter beboerne i at mestre eget liv. Beboerne har forskellige behov for hjælp og støtte. Vi lægger vægt på at yde hjælp til selvhjælp og på mest mulig udvikling af den enkelte beboeres selvstændighed og selvbestemmelse. Dette sker i samarbejde med den enkelte beboer.

Kost

Hver beboer betaler et beløb pr. måned, som dækker fælles måltider og drikkevarer, vaskemidler, toiletpapir, fælleslicens, inventar/nyanskaffelser, bus mv. Beboerne skiftes til at have en maddag, hvor de bestemmer aftensmenuen, dækker bord og vasker op. Vi har fællesspisning, men beboerne bestemmer selv om de vil spise med i fællesrummet.

Beboermøder

Vi har husmøde en gang månedligt med efterfølgende spisning i byen. På mødet tages beslutninger om fællesanliggender. Beslutningerne er flertalsbeslutninger og gælder for samtlige beboere og personale. Formålet er forståelse for de demokratiske spilleregler. Der laves dagsorden og referat. Beboerne er bekendt med trafiklysmetoden, hvor rød betyder, at man ikke kan bestemme, gul betyder medbestemmelse og grøn betyder selvbestemmelse.

Handleplan

Hver beboer er tilknyttet en primær kontaktperson der har ansvar for udarbejdelse af pædagogisk plan én om året. Støtte og vejledning foregår i samarbejde med den enkelte beboer og ud fra dennes behov.

Traditioner

Julefrokost og evt. nytårsaften afholdes i bofællesskabet, ligeledes arrangerer vi en jule- og en påskeindkøbstur til Tyskland. Beboernes fødselsdage fejres i bofællesskabet.

Aktiviteter

Endagsture ud i det blå (så længe egen bus haves). Ture i sommerferien evt. med overnatning. Disse ture besluttes på husmøderne. Det er frivilligt at deltage.

Andet

Beboerne har mulighed for at få hjemmeservice til rengøring og, hvis der er behov, hjemmehjælp til personlig pleje.

Personale p.t.

Kirsten Petersen
Susanne A. Jensen