Rebslagervej 18

Huset

Bofællesskabet Rebslagervej 18 stod klar til indflytning den 1.5.2009. Alle lejligheder er med 2 værelser og der er køkkenfaciliteter i hver lejlighed. Lejlighederne er handicapvenligt indrettet og der er terrasse/altan til alle lejligheder. På hver etage er der et fællesrum. Stueetagens fællesrum bruges til fælles madlavning og spisning og der er indrettet opholdsrum i 1. salens fællesrum. Fra stueetagen er der udgang til en terrasse og et mindre grønt område. Der er elevator i huset.

Beboerne

I huset er der 12 beboere, 6 i stueetagen og 6 på 1. salen. Alle beboerne har en kontaktperson, som sammen med borgeren står for planlægning og udførelse af den individuelle tid/hjemme-vejledning – ud fra de behov, beboeren har.

Personalet

Personalegruppen i bofællesskabet består af 3 fuldtidsansatte pædagoger.

Pædagogik

I det pædagogiske arbejde har vi stort fokus på den enkelte beboers ressourcer og behov. Igennem samarbejde og dialog med beboeren er vi med til at skabe en overskuelig hverdag for beboeren. Med respekt, engagement og omsorg for den enkelte, arbejder vi altid med hjælp til selvhjælp. I det daglige arbejder pædagogerne med base i fællesrummet, hvor beboerne har mulighed for at kontakte dem ved behov og for at træffes med de andre beboere. Alle pædagoger har kendskab til alle beboere og er i stand til at støtte i det daglige. Se i øvrigt vor værdigrundlag.

Kost

Personalet står for at handle ind og lave aftensmad, som de der har lyst, spiser sammen i fællesrummet hver dag. Dagens andre måltider klarer beboerne selv i deres lejligheder.

Ferier/ture

De beboere, der ønsker det, får tilbud om at deltage i 5 dages ferie om året – med overnatning.

Beboermøder

Vi afholder beboermøde hver 2. måned og for at visualisere de beslutningsprocesser, der knytter sig til et sådant møde, bruger vi ”trafiklys” (rød, gul og grøn for medindflydelse, medbestemmelse og selvbestemmelse).

Handleplaner

Kontaktpersonen laver ligeledes, i samarbejde med borgeren, den pædagogiske plan og afholder et årligt handlemøde.

Fødselsdage

Vi arrangerer fødselsdag for beboeren.

Traditioner

Vi afholder en årlig grillfest med deltagelse af pårørende.

Personale p.t.

Ulla Sørensen
Birte B. Kristensen
Rasmus Møller