Skelvangsvej 24

Huset

Bostedet Skelvangsvej er placeret på en villavej i det nordlige Randers. Huset består af 4 handicap-venlige lejligheder, hver med stue, soveværelse, stort badeværelse, tekøkken og udgang til egen terrasse. Derudover er der fælles stue, køkken, gang, vaskerum og stor terrasse. Huset er bygget i 1992 og falder godt ind i det omkringliggende miljø.

Beboerne

Pt.  bor der 4 beboere i alderen 23 til 48 år. De er alle beskæftigede i dagtimerne.

Personalet

Der er tilknyttet 2 uddannede pædagoger/hjemmevejledere til huset. Der er normalt personale i huset fra kl. 15.00 til 20.00, samt i weekenderne. Hver borger har en trivsels dag hver 14. dag.

Pædagogik

Vi vægter, at indsatsen afspejler beboernes individuelle behov i et nært og anerkendende miljø. Samtidig er der fokus på det sociale samvær og forståelsen for hinanden og hinandens handicaps.

Det kommer blandt andet til udtryk i den daglige struktur og i de traditioner beboerne i fællesskab har valgt at skabe.

Vi, som personale, guider og vejleder, så beboeren i så høj grad som muligt trives og oplever mestring af eget liv, også med henblik på at kunne træffe relevante valg i dagligdagen. Dette gælder såvel i fællesskabet som på de regelmæssige beboermøder. Se i øvrigt vor værdigrundlag.

Kost

Alle har hver sin maddag. Den enkelte bestemmer menuen og er med i udførelsen og oprydning i det omfang, det er muligt. Deltagelse i måltidet er frivilligt, og fravælges det, udbetales kostrefusion månedligt – 30 kr. pr. dag. Beboeren har mulighed for at spise i egen lejlighed.

Ferier/ture

Der arrangeres fælles ture og sommerferie, der både kan være i det skønne Danmark eller til udlandet. Disse har givet en masse gode og sjove minder, der er medvirkende til at styrke fællesskabet i huset og ikke mindst livskvaliteten for den enkelte.

Beboermøder

Der afholdes regelmæssige beboermøder.

Fritidsinteresser

Beboerne dyrker i øvrigt hver deres fritidsinteresser.

Handleplaner

Der afholdes handleplansmøde en gang årligt, og der arbejdes i dagligdagen ud fra gældende handleplan.

Fødselsdage

Det er i aftale med beboeren, hvordan pågældende ønsker sin fødselsdag afholdt.

Personale p.t.

Ingelise Rasmussen
Jan Westphael