Om Hjemmevejlederteamet

Hjemmevejlederteamet er et tilbud under Randers Kommune til voksne funktionshæmmede borgere.

Vi yder støtte efter Servicelovens § 85.

Vi har 9 bofællesskaber placeret forskellige steder i kommunen (se Botilbud og Kontakt) med i alt 85 lejligheder. Der er tale om både større opgangsbofællesskaber og små villabofællesskaber.

Ud over dette yder vi også hjemmevejledning til borgere i egen lejlighed ude i byen.

Billederne på Hjemmevejlederteamet er venligst udlånt af GAIAbyte.