Sådan ansøger du

Det er Socialafdelingen der visiterer til de sociale tilbud i Randers Kommune herunder også bofællesskaberne og hjemmevejledning i egen lejlighed.

For at blive visiteret skal du tage kontakt til din sagsbehandler og tale med vedkommende om dit ønske.

Du kan enten ringe direkte til din sagsbehandler eller du kan ringe via kommunens hovednummer 89151515 og bede om at blive stillet igennem til Handicap Myndighed.

Du skal være opmærksom på at der i bofællesskaberne kun er en begrænset personalenormering. Der er ikke personale til stede i aften- og nattetimerne.

Den støtte du får er baseret på hjælp til selvhjælp. Du får hjælp til at lære at klare dig selv i det omfang det er muligt for dig, se Mission og Værdier.