Fællesarealerne

Fællesarealerne er gode og funktionelle. Der er et minimum af gangareal og gode og indretningsvenlige fællesstuer, hvor trivslen højnes ved, at der indretningsmæssigt er etableret mindre hyggemiljøer. Herved får den sociale kontakt mellem beboerne de rette betingelser. Det at have selvbestemmelse over, hvem man er sammen med er en central trivselsfaktor. I fællesstuen er der også mulighed for at være sammen om fælles interesser, hvorved de sociale færdigheder vedligeholdes.

Bofællesskabet er etableret som et helhedstilbud, hvor der gives mulighed for at tage individuelle trivselshensyn og efter ønske og behov at deltage i de gøremål og aktiviteter, dagen byder på.