Kost

På Kastanjebo bliver der hver dag serveret morgenmad, frokost og aftensmad som forberedes af køkkenmedhjælperen. Alle medarbejder sørger for servering og bespisning sammen med borgerne.

Hver borger betaler et fast beløb hver mdr. til råvare og tilberedning af mad. Beløbet fastsættes hvert år af byrådet.

Der er mulighed for at bestille mad til gæster ved ekstra betaling, hvis dette aftales med køkkenet.