Praktisk information

Her kan du læse om Kastanjebos kost, køkken, fælleskasse, transport og busordning.

På Kastanjebo bliver der hver dag serveret morgenmad, frokost og aftensmad som forberedes af køkkenmedhjælperen. Alle medarbejder sørger for servering og bespisning sammen med borgerne.

Hver borger betaler et fast beløb hver måned til råvare og tilberedning af mad. Beløbet fastsættes hvert år af byrådet.

Der er mulighed for at bestille mad til gæster ved ekstra betaling, hvis dette aftales med køkkenet.

Køkkenet er i åben forbindelse med stuerne og afgrænset af køkkenbordene, hvilket giver mulighed for, at beboerne og medarbejderne kan være i kontakt, også når der arbejdes i køkkenet. Ligesom beboerne efter ønske og formåen kan deltage i madfremstillingen uden fare for at komme til skade.

Bofællesskabet er udstyret med en bus, så der er mulighed for transport, og for de, der kan benytte offentlige transportmuligheder, kører bybussen til og fra Randers flere gange dagligt i dagtimerne i umiddelbar nærhed.

Kastanjebo har en liftbus til rådighed. Borgerne kan vælge at tilmelde sig busordning, hvor de ”donere” et fast beløb hver måned, som fastsættes en gang årligt af Bostedet. Hvis man er med i denne ordningen kan man benytte bussen uden yderligere betaling. Hvis man vælger ikke at være med i ordningen kan man få lov til at benytte bussen, hvis ikke andre i busordningen skal bruge den, mod betaling pr. kørt km.