Marienborgvej Aktivitetscenter

Om Marienborgvej Aktivitetscenter

Aktivitetscenter Marienborgvej er en afdeling i Bo- og aktivitetstilbuddene Randers Nord. Vi modtager primært voksne med varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Værdigrundlag

Vi lægger stor vægt på at kunne yde et varieret tilbud med forskellige muligheder, som er helt afgørende for den enkelte borgers trivsel og videre udvikling.

Hvad laver vi?

Marienborgvej Aktivitetscenter tager udgangspunkt i aktiviteter inden for en lang række fagområ­der. Især lægges der vægt på det kreative/musiske område, sansestimulation, fysisk træning og stimulation samt en lang række aktiviteter, hvor den aktuelle oplevelse er det centrale.

Pædagogisk praksis og samarbejde

Der er i øjeblikket 18 borgere med varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Alle har brug for hel eller delvis støtte i hverdagen.

Job og praktik

Her finder du vores praktikbeskrivelse, jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014

Ledelsesgrundlag

I Randers Kommune har al ledelse fokus på at give borgerne den bedst mulige service samt på at udøve myndighed på en korrekt og menneskelig måde inden for de rammer som byrådet og andre har besluttet.

Logo

Marienborgvej Aktivitetscenters logo er det blevet langt en del omtanke bag. Cirklen er i sig selv et venligt udtryk, med sine bløde kurver.

Galleri

Her finder du vores galleri med fotos fra forskellige aktiviteter på Aktivitetscenter Marienborgvej.