Ledelsesgrundlag

I Randers Kommune har al ledelse fokus på at give borgerne den bedst mulige service samt på at udøve myndighed på en korrekt og menneskelig måde inden for de rammer, som byrådet og andre har besluttet.

Vi sikrer borgerne i Randers Kommune service på en lang række områder: pasning af børn, uddannelse, sociale tilbud, sundhedsfremme, kollektiv trafik, beskæftigelse, fritids- og kulturtilbud, tilbud til særligt udsatte grupper m.m.

Og vi udøver myndighed på fællesskabets vegne på de områder, lovgivningen har besluttet det.

Vi ledes af Randers Byråd og er således en del af det danske demokrati.

Hvordan gør vi det?

Vi forsøger at give borgerne den bedst mulige service og udøve myndighed på en korrekt og menneskelig måde ved at involvere medarbejderne og give dem reel medindflydelse på de mange beslutninger, der tages hver dag. Og det gør vi ved at gøre Randers Kommune til en attraktiv og udviklende arbejdsplads, hvor der stilles krav til hver enkelt medarbejder, men hvor der også gives muligheder i form af kompetenceudvikling, feedback og opbakning i svære situationer.

Og det gør vi ved at respektere at Randers Kommune er et demokratisk politisk styret system. Det er byrådets opgave at sætte de overordnede rammer for hvilken service, der skal ydes med udgangspunkt i borgernes forskellige forventninger og behov. Som leder i Randers Kommune er man, som enhver ansat, forpligtet over for byrådets beslutninger, men indenfor de overordnede rammer er der en høj grad af frihed og selvstyre. Som leder er man i særlig grad forpligtet på at betjene det politiske system fagligt og loyalt.

Ledelsesmæssige værdier

For at fremme ovenstående hylder vi disse fem ledelsesmæssige værdier:

1. Inddragelse af borgerne og medarbejderne

 • Borgerne og medarbejdere inddrages i beslutninger. Gennem dialog og åbenhed.
 • Gennemsigtighed og lighed i den kommunale service
 • Gennem dialogen sikres den bedst mulige service i forhold til ressourcerne
 • Der sker en løbende udvikling af de kommunale tilbud.

2. Sammenhæng i beslutninger og politikker

 • Vi skaber en organisation, der handler som en del af en sammenhængende offentlig sektor.
 • Vi tænker i helhed, kvalitet og sammenhæng.
 • Vi er åbne overfor det omgivende samfund.

3. Respekt for borgere og medarbejdere

 • Vi påtager os ansvaret for at de politiske mål efterleves i hele organisationen.
 • Vi skaber et råderum for den enkelte leder og medarbejder.
 • Der vises tillid og respekt til alle medarbejdere i kommunen.
 • Henvendelser fra borgerne behandles respektfuldt.

4. Åbenhed i organisationen

 • Vi går ind for åbenhed og dialog. Og vi vil gerne siges imod, for det giver udvikling og kvalitet.
 • Vi vil gerne udfordres. Og vi vil også samarbejde.

5. Opbakning til handling – derfor giver vi hellere tilgivelse end tilladelse

 • Vi sætter pris på risikovillighed.
 • Vi giver frihed til ansvar.
 • Vi har tillid og regner med at ledere og medarbejdere udviser ansvar.
 • Hvis du ser et problem, så løs det!