Værdigrundlag

Vi lægger stor vægt på at kunne yde et varieret tilbud med forskellige muligheder, som er helt afgørende for den enkelte borgers trivsel og videre udvikling.

Her kan du som borger, medarbejder og studerende forvente, at der pædagogisk og etisk bliver handlet ud fra nedenstående fem værdier. Disse fem værdier skal ikke betragtes som isolerede fra hinanden. Netop som værdigrundlag danner de et sammenhængende mønster og supplerer og understøtter hinanden.

Omsorg er forudsætningen for, at borgeren kan føle tryghed i hverdagen. Omsorg skal gives ud fra en respekt for den enkelte borgers ønsker og behov. Omsorg er, at vi i vores pædagogiske arbejde er nærværende og iagttager og kender den enkelte borgers signaler.

Dette betyder:

 • at vi er opmærksomme på borgerens individuelle fysiske og psykiske behov og personlige pleje.
 • at vi hjælper borgerne med at bearbejde deres oplevelser, problemer og følelser.
 • at vi giver borgerne muligheder for at udvikle selvtillid og selvstændighed.
 • at vi sikrer, at hverdagen er genkendelig og overskuelig.

Respekt er forudsætningen for, at borgeren kan føle sig værdig og betydningsfuld. Respekt er, når vi i det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkelte borgers motivation og muligheder. Respekt er, når vi hele tiden arbejder for gensidigt at forstå hinanden.

Dette betyder:

 • at vi tager individuelle hensyn til borgeren.
 • at vi er bevidste om den måde, vi kommunikerer med borgeren på.
 • at vi giver borgerne muligheder for at finde deres egne individuelle grænser.
 • at vi tilrettelægger dagligdagen, så den er meningsfuld og udviklende i overensstemmelse med borgerens muligheder.

Samvær er også en forudsætning for, at borgeren kan opleve personligt nærvær og være en del af et fællesskab. Samvær er, når vi har aktiviteter sammen og taler og lytter til hinanden. Aktiviteter er derfor ikke kun "produktivitet", men alle de store og små opgaver, vi udfører sammen i hverdagen.

Dette betyder:

 • at vi er bevidste om, at enhver aktivitet med borgeren er et samvær.
 • at vi tilrettelægger aktiviteter, så borgeren oplever fællesskab, hvor der også er plads til den enkelte.
 • at vi lærer borgeren vigtigheden af at være en del af (gruppe)fællesskabet.
 • at borgerne reelt, både oplever og føler sig set - dels når de kommer om morgenen, gennem hele dagligdagen, og når de tager af sted.

Motivation er også en forudsætning for at kunne udvikle sig og træffe valg. Motivation er, når vi i det pædagogiske arbejde opmuntrer borgeren til at vedligeholde personlige færdigheder og afprøve nye muligheder. Motivation er nært forbundet med frihed, idet borgeren skal motiveres til at bruge sin frihed på en ansvarlig måde.

Dette betyder:

 • at vi giver borgeren muligheder og oplevelser, der kan flytte grænser og give succes.
 • at vi er opmærksomme på, at borgerne udnytter deres evner og ressourcer.
 • at vi hjælper dem med at træffe deres egne beslutninger.
 • at vi er bevidste om, at vi optræder som rollemodeller for borgerne.

Frihed er forudsætningen for at kunne bestemme over eget liv. Frihed skal ses i sammenhæng med omsorg. Det er en pædagogisk opgave at sikre, at der er en balance mellem på den ene side borgerens egen frihed til selv at vælge, og på den anden side omsorgen over for borgeren - ofte ud fra et vidtgående ansvar. Frihed skal således ses i sammenhæng med en medmenneskelig ansvarlighed over for borgerens individuelle situation.

Dette betyder:

 • at vi giver den enkelte borger ansvar og medbestemmelse ud fra den enkeltes forskellige forudsætninger og formåen.
 • at vi er opmærksomme på borgernes ønsker og tilskynder dem til at komme frem med egne meninger.
 • at vi hjælper borgerne med at forstå konsekvenserne af deres beslutninger og handlinger.
 • at vi er bevidste om, at frihed altid har en indbygget etisk side i sig.