Huset

Huset er et bofællesskab fra november 2009, med 6 boliger. Hver beboer har sin egen lejlighed med te-køkken og toilet med bad. Der er fællesstue, køkken og vaskehus. Beboerne er voksne udviklingshæmmede med et stort behov for pleje og omsorg. Tre beboere benytter Dronningborg Aktivitetscenter og tre beboer benytter Aktivitetscenter Marienborgvej.