Kernen

Beboerne i Kernen har ikke verbalt sprog, og er derfor afhængig af totalkommunikation (omgivelsernes tolkning af deres signaler).

På Kernen bor 8 borgere med multiple funktionsnedsættelser. Borgerne har et omfattende støtte- og plejebehov. Der er vågen nattevagt på Kernen. På Kernen er der en aflastningsplads

Borgerne gør enten brug eksterne aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne, eller af helhedstilbuddet i Kernen. Der er en faglig vurdering ift. hvad den enkelte profitere bedst af.

Kernen bestræber sig på at give beboerne et trygt sted at bo. Beboerne inddrages i den udstrækning, det er muligt, i de daglige gøremål. Vi giver beboerne selvtillid igennem vores handlinger og væremåde overfor den enkelte.

Vi arbejder efter principper som, at der skal skal være atmosfære på Kernen, hjemlig hygge, plads til at være anderledes og der skal være rum, nærvær og tid til alle. Vi tilbyder også spabad og pædagogisk massage, så som fod-og håndmassage, samt kropsmassage.

Vi arbejder i kontakt pædagog/medarbejder grupper således, at vi forestår alt omkring beboerne lige fra pleje/omsorg til pædagogiske handleplaner, økonomi, indkøb af dagligdags ting, kontakt til familie, læger, aktivitetscenter og andre foranstaltninger. Vi arbejder med og anvender totalkommunikation i beboergruppen.

Når Kernen holder ferie fra aktivitetscenteret er der arrangeret en-dags ture. D.v.s. at beboere og personale tager af sted i små grupper, således at beboere som er på tur og beboere som er hjemme oplever en anderledes dag. Dette har hidtil været en stor succes.

På Kernen stræber vi på et opnå et højt informationsniveau, et godt og tæt samarbejde med forældre og pårørende, hvor der er plads til dialog. Forældre og pårørende på Kernen står for arrangementet af den årlige sommerfest.