Kernen

Beboerne i Kernen har ikke verbalt sprog, og er derfor afhængig af totalkommunikation (omgivelsernes tolkning af deres signaler).

Kernen er en afdeling på Marienborgvej med 8 fastboende voksne mennesker og en aflastningsplads. Alle beboerne har deres eget værelse. Til fire af værelserne er der også eget badeværelse, og til de resterende er der to store fællesbadeværelser, hvor der er mulighed for spabad, samt tilknyttet en loftslift.

På Kernen er der tilknyttet personale fra forskellige faggrupper, bl.a. pædagoger, omsorgspæd. plejehjemsass., omsorgsass. husass. som alle har en stor deltagelse i beboernes dagligdag. Vi har desuden tilknyttet en køkkenassistent, en pedel og to pedelmedhjælpere, som er behjælpelige med mange praktiske gøremål.

Kernen bestræber sig på at give beboerne et trygt sted at bo. Beboerne inddrages i den udstrækning, det er muligt, i de daglige gøremål. Vi giver beboerne selvtillid igennem vores handlinger og væremåde overfor den enkelte.

Vi arbejder efter principper som, at der skal skal være atmosfære på Kernen, hjemlig hygge, plads til at være anderledes og der skal være rum, nærvær og tid til alle. Vi tilbyder også spabad og pædagogisk massage, så som fod-og håndmassage, samt kropsmassage.

Vi arbejder i kontakt pædagog/medarbejder grupper således, at vi forestår alt omkring beboerne lige fra pleje/omsorg til pædagogiske handleplaner, økonomi, indkøb af dagligdags ting, kontakt til familie, læger, aktivitetscenter og andre foranstaltninger. Vi arbejder med og anvender totalkommunikation i beboergruppen.

Når Kernen holder ferie fra aktivitetscenteret er der arrangeret en-dags ture. D.v.s. at beboere og personale tager af sted i små grupper, således at beboere som er på tur og beboere som er hjemme oplever en anderledes dag. Dette har hidtil været en stor succes.

På Kernen stræber vi på et opnå et højt informationsniveau, et godt og tæt samarbejde med forældre og pårørende, hvor der er plads til dialog. Forældre og pårørende på Kernen står for arrangementet af den årlige sommerfest.