Møllen

Møllen er et bofællesskab med 8 voksne. Beboerne er voksne udviklingshæmmede med varieret behov for pleje og omsorg.

Alle beboerne har deres egne lejligheder, som er enten på to mindre værelser eller et stort. Det ene værelse er indrettet med en lille køkkenniche med køleskab. 

På Møllen er det tilknyttede personale overvejende pædagogisk uddannet. 

Vi lægger vægt på at skabe et hjemligt miljø, hvor beboerne oplever tryghed og trivsel. Beboerne inddrages i den udstrækning det er muligt i de daglige gøremål, så de på den måde føler et medansvar for fællesskabet. På Møllen er der plads til at være forskellig. og beboerne får den nødvendige hjælp til både pleje og til at finde egne grænser.

Hver beboer har en kontaktperson i personalegruppen, som står for alt omkring beboeren lige fra pleje/omsorg til pædagogiske handleplaner, økonomi, indkøb af dagligdags ting, kontakt til familie, læger, dagtilbud og andre foranstaltninger.

På Møllen tilstræber vi et højt informationsniveau, et godt tæt samarbejde med pårørende, hvor der er plads til dialog.

Møllens arrangementer og traditioner

Nogle af beboerne på Møllen har boet på stedet i rigtig mange år, helt fra de havde adresse i Kristrup, lige ved siden af den gamle mølle. Derfor er der naturligt knyttet en lang række traditioner til stedet, selv om nogle er kommet til, andre er faldet væk eller har ændret karakter.

Hvert år i april fejres Møllens fødselsdag. Her inviteres pårørende til en lille fest, og der hygges med lidt god mad.Den enkelte beboers fødselsdag fejres også med maner. beboeren får gaver og bestemmer selv menuen til middagen. Familien inviteres på besøg enten i lejligheden eller i fællesstuen. afhængig hvad den enkelte selv ønsker.

En af de tilbagevendende fester på Marienborgvej er den årlige sommerfest. Hvert år i juni holdes en grill-fest, som arrangeres af personale og pårørende i fællesskab. Festen foregår i aktivitetscenterets lokaler. Her samles beboere, pårørende og personale fra alle afdelinger og hygger sig sammen med grille-mad, is og lidt fællessang.

En anden fast tradition er den årlige "Syng med"-fest. De første mange år festen eksisterede, foregik den på Marienborgvej, men efter udbygningen er der ikke længere plads. De seneste år er festen foregået andre steder. "Syng med" arrangeres af alle institutioner i området i fællesskab, og foregår som en minifestival, hvor der både er optræden af interne bands og af kendte navne. Der er boder, hvor der kan købes mad m.m.

Udover de fester vi selv arrangerer, deltager beboerne også ind imellem i andre fester. Det kan f.eks. være en Kandiskoncert, eller den årlige Sølundfestival, som mange af beboerne ser frem til at deltage i.

Hvert år arrangeres en eller flere ferieture for de beboere, som har lyst og økonomi til at deltage. Det kan f.eks. være ture i sommerhus et dejligt sted i landet. Bl.a. har der været ture til Slette strand og til Skagen. På disse ture er beboere og personale sammen 24 timer i døgnet. Her er mulighed for at lære nye sider at kende ved hinanden, få nye oplevelser og ikke mindst masser af tid til den enkelte og til individuelle ønsker.

Julen på Møllen er forbundet med mange gamle traditioner.

Noget af det første der sker, er den årlige Tysklandstur. Vi starter om formiddagen og kører sydpå. Undervejs spises der frokost, og når vi når frem til grænsebutikkerne, bliver der handlet til julens hyggedage. På hjemvejen spises der der middag på den gamle grænsekro, og det er hen på aftenen inden en god og hyggelig dag slutter.

Inden jul arrangerer vi også juleindkøbsture, hvor vi kører ud og køber julegaver sammen med beboerne. Indkøbsturen går tit til Storcenteret, hvor der er varmt og nemt at komme rundt. Inden vi kører hjem spiser vi frokost derude. Vi har også en dag inden jul, hvor vi selv kører ud og vælger vores juletræ.

Selve juleaften på Møllen fejres på helt traditionel vis. Der spises julemad, synges julesange og pakkes gaver ud.

Det er ikke alle beboere, der er med på alle ture, der tages hensyn til lyst og helbred.