Arrangementer og traditioner

Nogle af beboerne på Møllen har boet på stedet i rigtig mange år, helt fra de havde adresse i Kristrup, lige ved siden af den gamle mølle. Derfor er der naturligt knyttet en lang række traditioner til stedet, selv om nogle er kommet til, andre er faldet væk eller har ændret karakter. Det kan være traditioner, der er knyttet til julen, til fødselsdage, tilbagevendende fester, ferier og ture m.m.

Hvert år i april fejres Møllens fødselsdag. Her inviteres pårørende til en lille fest, og der hygges med lidt god mad.Den enkelte beboers fødselsdag fejres også med maner. beboeren får gaver og bestemmer selv menuen til middagen. Familien inviteres på besøg enten i lejligheden eller i fællesstuen. afhængig hvad den enkelte selv ønsker.

En af de tilbagevendende fester på Marienborgvej er den årlige sommerfest. Hvert år i juni holdes en grill-fest, som arrangeres af personale og pårørende i fællesskab. Festen foregår i aktivitetscenterets lokaler. Her samles beboere, pårørende og personale fra alle afdelinger og hygger sig sammen med grille-mad, is og lidt fællessang.

En anden fast tradition er den årlige "Syng med" fest. De første mange år festen eksisterede, foregik den på Marienborgvej, men efter udbygningen er der ikke længere plads. De seneste år er festen foregået ved Nyholm. "Syng med" arrangeres af alle institutioner i området i fællesskab, og foregår som en minifestival, hvor der både er optræden af interne bands og af kendte navne. Der er boder, hvor der kan købes mad m.m.

Udover de fester vi selv arrangerer, deltager beboerne også ind imellem i andre fester. Det kan f.eks. være en Kandiskoncert, eller den årlige Sølundfestival, som mange af beboerne ser frem til at deltage i.

Hvert år arrangeres en eller flere ferieture for de beboere, som har lyst og økonomi til at deltage. Det kan f.eks. være ture i sommerhus  et dejligt sted i landet. Bl.a. har der været ture til Slette strand og til Skagen. På disse ture er beboere og personale sammen 24 timer i døgnet. Her er mulighed for at lære nye sider at kende ved hinanden, få nye oplevelser og ikke mindst masser af tid til den enkelte og til individuelle ønsker.

Julen på Møllen er forbundet med mange gamle traditioner.

Noget af det første der sker, er den årlige Tysklandstur. Vi starter om formiddagen og kører sydpå. Undervejs spises der frokost, og når vi når frem til grænsebutikkerne, bliver der handlet til julens hyggedage. På hjemvejen spises der der middag på den gamle grænsekro, og det er hen på aftenen inden en god og hyggelig dag slutter. 

Inden jul arrangerer vi også juleindkøbsture, hvor vi kører ud og køber julegaver sammen med beboerne. Indkøbsturen går tit til Storcenteret, hvor der er varmt og nemt at komme rundt. Inden vi kører hjem spiser vi frokost derude. Vi har også en dag inden jul, hvor vi selv kører ud og vælger vores juletræ.

Selve juleaften på Møllen fejres på helt traditionel vis. Der spises julemad, synges julesange og pakkes gaver ud.

Det er ikke alle beboere, der er med på alle ture, der tages hensyn til lyst og helbred.