Om Møllen

Møllen er en afdeling på Bostedet Marienborgvej, hvor der bor 8 voksne, som er imellem 43 og 76 år. Alle beboerne har deres egne lejligheder, som er enten på to mindre værelser eller et stort. Det ene værelse er indrettet med en lille køkkenniche med køleskab. Desuden er der et pænt badeværelse til hver lejlighed.

På Møllen er det tilknyttede personale overvejende pædagogisk uddannet. Derudover er der en husassistent og ind imellem forskellige studerende og personer i jobtræning.

Vi lægger vægt på at skabe et hjemligt miljø, hvor beboerne oplever tryghed og trivsel. Beboerne inddrages i den udstrækning det er muligt i de daglige gøremål, så de på den måde føler et medansvar for fællesskabet. På Møllen er der plads til at være forskellig. og beboerne får den nødvendige hjælp til både pleje og til at finde egne grænser.

Hver beboer har en kontaktperson i personalegruppen, som står for alt omkring beboeren lige fra pleje/omsorg til pædagogiske handleplaner, økonomi, indkøb af dagligdags ting, kontakt til familie, læger, dagtilbud og andre foranstaltninger.

Beboerne på Møllen har dagtilbud dels på Nyholm og dels på aktivitetscenter Marienborgvej.

På Møllen tilstræber vi et højt informationsniveau, et godt tæt samarbejde med pårørende, hvor der er plads til dialog.