Praktisk information

Her finder du en masse praktisk information om forholdene på Bocenter Marienborgvej.

Leder for botilbuddene Randers syd/nord
Gitte Grill Hansen

Afdelingsleder: Lene Blak Soelberg

Botilbuddet Marienborgvej har tre afdelinger:

 • Kernen
 • Møllen
 • Huset

Der er ansat en køkkenleder. Der er fælleskøkken, beliggende i afdeling Kernen, hvor køkkenlederen laver/sørger for mad til alle måltider i de tre botilbud. Der fremstilles specialkost til de, der må have brug for dette. Køkkenet bestræber sig på at være delvist økologisk.

Der er en vågen nattevagt i Huset og på Kernen. De tilser beboerne på Møllen efter behov i løbet af natten, dog mindst to gange.

På Bostedet Marienborgvej ønsker vi at følgende værdier bliver afspejlet i vores tilgang til den enkelte borger:

 • Anerkendelse
 • Dialog
 • Mod
 • Engagement

Vi betragter det enkelte menneske som et unikt individ, der er dannet af de relationer det indgår i, og det enkelte menneske er ligeværdigt med de personlige egenskaber og ressourcer, han eller hun besidder.

Læs hele vores værdigrundlag her.

At Borgeren:

 • oplever at være unikke mennesker
 • føler sig anerkendte og værdsatte
 • oplever at have selvbestemmelse
 • mærker, at vi tager udgangspunkt i de personlige kompetencer
 • tilbydes det, der for den enkelte har betydning for et godt liv i dagligdagen
 • føler sig trygge i hjemlige omgivelser
 • tilbydes det, der er nødvendigt for et godt liv for den enkelte med udgangspunkt i den enkeltes handlemål.