Serviceinformation

Botilbuddet Marienborgvej har tre afdelinger.

Forstander:  Niels Rasmussen
Afdelingsleder:  Kirsten Skov Aasted

Målgruppe

Voksne mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk g/eller psykisk funktionsevne.

Lovgrundlag

Bostedet Marienborgvej er et botilbud efter Servicelovens § 108 og § 85. I Bofællesskaberne ydes bistand efter § 71 og 73, jævnfør § 81.

De tre botilbud

Kernen

I Kernen er der 9 boliger. Beboerne i Kernen har ikke verbalt sprog, og er derfor afhængig af totalkommunikation (omgivelsernes tolkning af deres signaler). Hver beboer har sin egen etværelses lejlighed. Samt adgang til fælles faciliteter, så som fællesstue, hygiejnerum og køkken. 4 af lejlighederne har eget toilet og bad. De øvrige deles om to store hygiejnerum, hvor der også er vaskemaskine. Beboerne benytter Dagtilbuddene Aktivitescenter Marienborgvej, samt CSV i Hald.

Møllen

Møllen er et bofællesskab med 8 boliger. Beboerne er voksne udviklingshæmmede med varieret behov for pleje og omsorg. Flere af beboerne er i nogen grad selvhjulpne, mens andre har behov for støtte til den daglige livsførelse. Enkelte ældre beboere har betydeligt behov for pleje og omsorg.

Møllen er i 2005 flyttet til en helt ny og tidssvarende bygning, hvor hver beboer har sin egen lejlighed med te-køkken, toilet og bad, og hvor der desuden er fællesrum, så som stue, køkken og hygiejnerum og vaskehus. Fem af beboere benytter aktivitetstilbuddet Dronningborg Aktivitetscenter.

Huset

Huset er et bofællesskab fra november 2009, med 6 boliger. Hver beboer har sin egen lejlighed med te-køkken og toilet med bad. Der er fællesstue, køkken og vaskehus. Beboerne er voksne udviklingshæmmede med et stort behov for pleje og omsorg. Tre beboere benytter Dronningborg Aktivitetscenter og tre beboer benytter Aktivitetscenter Marienborgvej.

Kost

Der er ansat en køkkenleder. Der er fælleskøkken, beliggende i afdeling Kernen, hvor køkkenlederen laver/sørger for mad til alle måltider i de tre botilbud. Der fremstilles specialkost til de, der må have brug for dette. Køkkenet bestræber sig på at være delvist økologisk.

Nattevagt

Der er pt ansat fem nattevagter. Der er en vågen nattevagt i Huset og på Kernen. De tilser beboerne på Møllen efter behov i løbet af natten dog mindst to gange.

Værdier

På Bostedet Marienborgvej ønsker vi at følgende værdier bliver afspejlet i vores tilgang til den enkelte borger:

 • Anerkendelse
 • Dialog
 • Mod
 • Engagement
 • Vi betragter det enkelte menneske som et unikt individ, der er dannet af de relationer det indgår i, og det enkelte menneske er ligeværdigt med de personlige egenskaber og ressourcer, han eller hun besidder.

Målsætningen

At beboere og brugere:

 • oplever at være unikke mennesker
 • føler sig anerkendte og værdsatte
 • oplever at have selvbestemmelse
 • mærker, at vi tager udgangspunkt i de personlige kompetencer
 • tilbydes det, der for den enkelte har betydning for et godt liv i dagligdagen
 • føler sig trygge i hjemlige omgivelser
 • tilbydes det, der er nødvendigt for et godt liv for den enkelte med udgangspunkt i den enkeltes handlemål.

Personalesammensætning

1  Forstander som også er forstander for Bocenter Harridslev

1  Daglig leder

13  Pædagoger

1  Plejehjemsassistent

2  Pædagogstuderende

6  Social- og sundhedshjælpere

1  Køkkenleder

1  Pedel

1  HK-assistent i fællesskab med Bocenter Harridslev

Desuden er der et vikarkorps på ca. 20 personer.