Grenåvej 12, stuen

Der er otte beboere på bostedet og der er en spredning i både alder og funktionsniveau.

Bostedet består af 2 fællesrum og 8 lejligheder.

De 4 af lejlighederne (de mindste) ligger i tæt forbindelse med det ene af fællesrummene. Lejlighederne her har stue, soveværelse, badeværelse og et tekøkken i forbindelse med stuen.

De andre 4, lidt større lejligheder, ligger på svalegangen på henholdsvis 1. og 2. sal og har tilhørende fællesrum i stueetagen. Lejlighederne har stue, soveværelse, badeværelse og køkken med spiseplads.

Bostedet blev taget i brug i 1995 og hørte indtil oktober 2011 sammen med Bostedet Tronholm (det nuværende Bosted Neptunvej). Stedet har siden denne dato været en del af Randers Kommunes Bofællesskaber.

Personalet på stedet udgøres af to pædagoger, der hver er ansat med 37 timer ugentligt.

Der er et styk personale på arbejde af gangen og bostedet er personaledækket fra kl. 10.00 til kl. 18.00 hver dag.

Personalet fungerer som kontaktperson for 4 beboere hver, som de yder mestringsvejledning til. Herudover yder personalet dagligt støtte og kontakt med udgangspunkt i fællesrummet og beboerne kan henvende sig og lave aftaler, få støtte eller bare få en snak med personalet og eventuelt de andre beboere.

Nuværende personale:

  • Dorthe Pedersen 28 40 17 91
  • Jette Kilde 51 44 28 28

Der er eftermiddagskaffe i fællesrummet fra ca. kl. 15.00 i hverdagene (kl. 14.00 i weekenderne). Det er her beboerne kan henvende sig og lave aftaler eller få en snak om, hvad den enkelte har behov for af støtte på dagen. Det kan handle om økonomi, praktiske ting, indkøb eller bare en snak.

Bostøtten finder sted i beboerens lejlighed og tager udgangspunkt i de mål for indsatsen, der er beskrevet i sagsbehandlerens paragraf 141 plan.

Vi arbejder ud fra Randers Kommunes Mestringsvejlederteamets mission og værdier, dvs. vi støtter beboerne i at mestre eget liv. Beboerne har forskellige behov for hjælp og støtte. Vi lægger vægt på at yde hjælp til selvhjælp og på mest mulig udvikling af den enkelte beboeres selvstændighed og selvbestemmelse. Dette sker i samarbejde med den enkelte beboer.
Vores relation til beboerne er bygget på tillid og omsorg og gennem den støtter vi beboeren i at udvikle og mestre eget liv.

 

De fleste af beboerne er med i stedets kostordning, og spiser sammen til aften i fællesrummet sammen med det personale, der er på arbejde.

Dagligdagen fungerer på den måde, at alle beboere har en maddag, hvor man hjælper med madlavningen – efter formåen – og ligeledes deltager i oprydningen efter maden.

Aftensmaden er på bordet ca. kl. 17.00.

Organiseringen af kostordninger i de små bofællesskaber tager udgangspunkt i kvalitetsstandarderne for botilbud, herunder botilbud jvnf. §105 i almen boligloven og støtte efter §85

Vi holder beboermøder, hvor den enkelte beboer kan gøre sin indflydelse gældende på alle fælles beslutninger.

Hvert år følges der op på målene for indsatsen på et handlemøde med deltagelse af beboeren, kontaktperson, sagsbehandler, repræsentant fra arbejdspladsen og de pårørende, som beboeren ønsker skal deltage.

Af traditioner holder vi en årlig efterårsfest for alle beboere i Bofællesskabsteamet i Randers, ligesom der arrangeres fælles bowling ca. en gang om måneden.

Vi holder en årlig julefrokost, og vi holder jul for de beboere, der ikke holder med deres familier.