Niels Brocks Gade 5

Der er 19 beboere i huset, alle med forskellige kompetencer, og aldersspredningen er bred.

Bostedet er et opgangsbosted med et fællesrum i stueplan, som består af køkken-alrum, opholdsstue og toilet. Der er udgang til en terrasse og et lille grønt område. Der er 19 lejligheder, som er handicapvenligt indrettede og som har separat soverum og opholdsstue med køkken. I huset er der elevator.

Bostedet Niels Brocks Gade blev etableret i år 2000 af 2 grunde. For det første var der i Randers Kommune en lang venteliste til plads i bofællesskab og de 9 af de beboere, der efterfølgende flyttede ind i huset, havde stået på denne venteliste. Derudover var der et ønske blandt flere af beboerne i de små bofællesskaber, som der på det tidspunkt var mange af, om et sted at bo, hvor der var noget mere frihed.

Huset kom som sagt til at hedde Bostedet Niels Brocks Gade 5 efter adressen, hvor det ligger. At det blev et bosted og ikke et bofællesskab, som ellers var den gængse betegnelse, skyldes igen et beboerønske.

Der er tilknyttet 4 pædagoger til huset.

Nuværende personale:

  • Iben Helt Zielke
  • Tina Jensen
  • Rikke Bro Langkilde
  • Heidi Houtved

Hver borger har en kontaktperson, som sammen med borgeren har planlagt hyppighed og varighed af bostøtten.

Der er dagligt personale i huset, som er behjælpelige, hvis der er behov for dette.

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og ønsker. Man får hjælp ud fra disse og der laves mål, som giver mulighed for udvikling. Vi sætter fokus på samspillet mellem mennesker baseret på ligeværd og anerkendelse.

Se i øvrigt vores værdigrundlag.

I fællesrummet er der på alle hverdage kaffetid, hvor der er mulighed for at mødes med de øvrige beboere til en hyggesnak og eventuelt få hjælp af personalet.

4 dage ugentligt tilbydes der aftensmad i fællesrummet (der betales pr. måltid) og på lørdage serveres der en kop kaffe med brød om formiddagene.

Søndag serveres der kaffe og kage om eftermiddagen.

Der afholdes husmøde en gang månedligt, hvor alle beboere og personale forud for mødet har mulighed for at sætte punkter på dagsordenen.

Ved mødet, som ledes af en beboer som ordstyrer, vægtes demokrati og mulighed for indflydelse ligesom beslutninger synliggøres ved hjælp af ”trafiklysmetoden”, som er en måde at visualisere de forskellige beslutningsprocesser på.

Der skrives referat som efterfølgende hænges op i fællesrummet.

Der afholdes handleplansmøde en gang årligt, og der arbejdes i dagligdagen ud fra gældende handleplan.

I forbindelse med højtider og ferier er der tradition for, at der planlægges aktiviteter ud fra beboernes ønsker. Herudover er der løbende tilbud om dagture, biograf- og restaurantbesøg med mere.