Nordstjernen

Der er 4 beboere i bofællesskabet. Alle på nær én er i dagbeskæftigelse.

Beboerne har hver især valgt at holde en fridag om ugen. Denne dag giver mulighed for at få ordnet gøremål af praktisk karakter.

Bofællesskabet Nordstjernen er beliggende i et parcelhuskvarter i den nordvestlige del af Randers.

Huset er i et plan og rummer 4 lejligheder, bestående af entre, badeværelse, stue og udgang til egen terrasse og lille have. Til hver af lejlighederne findes et redskabsskur.

Fællesarealerne består af stue, køkken samt vaskerum og terrasse med tilhørende have.

Fra 1995 til 2007 var Nordstjernen en del af Bosted Marienborgvej. Omstruktureringer på Handicapområdet i 2008, betød at Nordstjernen blev slået sammen med de øvrige bofællesskaber i Randers Kommune.

 

Der er oftest personaledækning i tidsrummet imellem kl. 10.00 og kl. 18.00. På hverdage, weekender og helligdage er der personaledækning i samarbejde med Bofællesskabet i Spentrup.

Nuværende personale:

  • Lars 40 33 40 31
  • Viki 21 74 78 34 
  • Christina 23 47 64 95 

Begge pædagoger fungerer som kontaktpersoner for hele beboergruppen. Bostøtten foregår i den enkelte beboers lejlighed, men med udgangspunkt fra fællesstuen, hvor pædagogen er tilgængelig for den enkelte beboer.

Det daglige pædagogiske arbejde baserer sig på Bostøtteteamets formulerede mission og værdier, hvor nøgleelementet er, at støtte borgeren i processer, der bringer borgeren i stand til i højst mulig omfang, at tage vare på sig selv og sin dagligdag. Der arbejdes med en anerkendende pædagogisk tilgang.

Se i øvrigt vores værdigrundlag.

Beboerne har valgt at købe mad hos Madservice Kronjylland.

En gang årligt arrangerer beboerne et ophold i sommerhus, som strækker sig over 5 dage.

En gang om måneden afholdes der husmøde, hvor der eksempelvis drøftes og planlægges fællesaktiviteter og praktiske gøremål.

Der afholdes handleplansmøde en gang årligt, og der arbejdes i dagligdagen ud fra gældende handleplan.

Der er tradition for at invitere pårørende til gløgg og æbleskiver den første søndag i advent. Der er ligeledes tradition for at deltage i Sølund Festival, ligesom der af og til bliver arrangeret en udenlandsrejse.