Nordstjernen

Der er 4 beboere i bofællesskabet.

Beboerne har hver især valgt at holde en fridag om ugen. Denne dag giver mulighed for at få ordnet gøremål af praktisk karakter.

Her bor 4 borgere i alderen 29-68 år.
Bofællesskabet har tre ét - værelseslejligheder og en to - værelseslejlighed.
Alle fire lejligheder har eget badeværelse og egen terrasse.
Fællesarealerne består af en fælles tv-stue, spisestue og køkken.
Der er fælles vaskehus med vaskemaskine og tørretumbler, alle borgerne har hver deres vaskedag/vasketid. Der er fælles terrasse med stor lukket fælles have.
Hver borger har en basis person, som man ugentlig har bostøttetid med.
I køkkenet hænger en tavle, hvor der med billeder er vist hvem der kommer på arbejde for en uge ad gangen.

Bofællesskabet har en vedligeholdelses konto, hvor hver borger betaler 1000 kr. til hver mdr. Den dækker udgifter til vedligehold, nyanskaffelser og faste udgifter som tv-pakke (yousee), licens, rengøring af fælles arealer, mm. 
Alle borgerne i bofællesskabet skal selv kunne transportere sig til arbejde, skole og fritidsaktiviteter med enten offentligtransport, scooter, bil eller hvad man nu bruger som transportmiddel.
Personalet er tilknyttet to bofællesskaber, det ene på Nordstjernen og det andet der ligger i Spentrup.

 

Mandag: Kl. 08-09 fælles morgenmad. Kl. 09-15 er der individuel bostøtte tid. Fra 15.00-18.00 er der tlf. opkald. Hver tredje mandag laves der fælles aftensmad.

Tirsdag: Kl. 08-09 fælles morgenmad. 10-15 tilbydes alle en fælles tur ud af huset eller fælles aktivitet i huset. (Dette planlægges og aftales på husmødet) Fra 15.00-18.00 er der tlf. opkald.

Onsdag: Kl. 08-09 fælles morgenmad. opkald fra kl. 15-18

Torsdag: Kl. 07-09.30 fælles morgenmad og individuel bostøtte. Kl. 12.30-14.30 fælles eftermiddagskaffe. Opkald fra kl. 15-18

Fredag: 09-13 fælles morgenmad og frokost. Opkald fra 13-18.

Lørdag: 09.00-13.00 fælles brunch opkald 13-18.

Søndag: 12-18 opkald

Nuværende personale:

  • Lars 40 33 40 31
  • Viki 21 74 78 34 
  • Christina 23 47 64 95 
  • Lise Lotte 
  • Pædagogstuderende.

Vi arbejder ud fra Randers Kommunes Mestringsvejlederteamets mission og værdier, dvs. vi støtter beboerne i at mestre eget liv. Beboerne har forskellige behov for hjælp og støtte. Vi lægger vægt på at yde hjælp til selvhjælp og på mest mulig udvikling af den enkelte beboeres selvstændighed og selvbestemmelse. Dette sker i samarbejde med den enkelte beboer.

Hver mdr. betaler hver borger 300kr til kost. Det dækker fælles morgenmad i hverdagene, fælles aftenmad hver tredje mandag, brunch hver lørdag, kaffe og frugt alle dage.

Frokost og aftensmad stå borgerne selv for. Pt. har beboerne alle valgt at bestille fra madservice, som hver mandag levere maden i bofællesskabet.

Organiseringen af kostordninger i de små bofællesskaber tager udgangspunkt i kvalitetsstandarderne for botilbud, herunder botilbud jvnf. §105 i almen boligloven og støtte efter §85

Det aftales på husmøde hvordan borgerne ønsker at afholde ferie. 
Dette kan være ture med overnatning eller endagsture, dette afhænger af beboernes ønsker. 

Hver 3. mandag holdes der fælleshusmøde i bofællesskabet. Der kan tales om alt mellem stort og småt. Der kan komme ønsker om ture/aktiviteter, forlag til ny tiltag/ændringer, planlægning af fællesferie, fødselsdage osv.
Der skrives referat af mødet. Borgerne har valgt, at referatet skal skrives i bog, som alle i huset kan få adgang til.

Hvert år bliver der holdt handleplansmøde, her deltager borgeren, basisperson og sagsbehandler (personlig værge hvis der er værgemål).
Borgeren vælger om der er andre der skal deltage, evt. nærmeste pårørende.  

Der tales om året der er gået, hvad der med fordel kan arbejdes med, ønsker for fremtiden og det der ellers kan være relevant.
Der aftales nye mål, som borgeren og basispersonen arbejder med det kommende år.

Som udgangspunkt afholdes der et møde årligt, hvis det skønnes at der bør være opfølgning tidligere/oftere aftales det individuelt til mødet.

Fødselsdage:
Fødselaren bestemmer selv hvordan og hvornår dagen skal fejres, derfor aftales det individuelt med basispersonen.

Helligdage:
De fleste helligdage tager borgerne hjem til pårørende. Julen og påsken planlægges der ud fra hvornår borgerne er samlet, om der skal afholdes en påske/jule frokost.
De helligdage, hvor der er nogen hjemme er der personaledækning  fra kl. 9 - 13.

Juleaften:
Borgerne er hos pårørende. Ændre det sig med tiden, ses der på hvordan der kan skabes traditioner omkring denne aften.

Nytårsaften:
Borgerne er hos pårørende. Ændre det sig med tiden, ses der på hvordan der kan skabes traditioner omkring denne aften.

Ferie: 
Det aftales på husmøde hvordan borgerne ønsker at afholde ferie.

Hver tirsdag tilbydes der en tur ud af huset. Enten gå tur, eller en køre tur med bofællesskabernes bus. Det aftales på husmødet hvad der skal ske den pågældende tirsdag.

Hver onsdag er alle fire borgere pt afsted til selvvalgt individuelle aktiviteter, derfor er der mindre dækning i huset.
Der er tradition for, at tre af borgerne deltager til Sølundsfestival, hvor de overnatter i telte alle dagene.

Hver halve år kommer der pædagogstuderende. Praktik perioderne er 1. Juni - 30. november og
1. December - 31. Maj.
Den studerende vil både være i bofælleskabet Spentrup og I bofællesskabet Nordstjernen.