Skelvangsvej 24

Der er 4 beboere i alderen 23 til 48 år. De er alle beskæftigede i dagtimerne. Der afholdes regelmæssige beboermøder.

Bostedet Skelvangsvej er placeret på en villavej i det nordlige Randers.

Huset består af 4 handicap-venlige lejligheder, hver med stue, soveværelse, stort badeværelse, tekøkken og udgang til egen terrasse. Derudover er der fælles stue, køkken, gang, vaskerum og stor terrasse.

Huset er bygget i 1992 og falder godt ind i det omkringliggende miljø.

Der er tilknyttet 2 uddannede pædagoger/bostøttere til huset.

Der er normalt personale i huset fra kl. 15.00 til 20.00, samt i weekenderne.

Hver borger har en trivselsdag hver 14. dag.

Nuværende personale:

  • Viki Nielsen
  • Jan Westphael

Vi vægter, at indsatsen afspejler beboernes individuelle behov i et nært og anerkendende miljø. Samtidig er der fokus på det sociale samvær og forståelsen for hinanden og hinandens handicaps. Det kommer blandt andet til udtryk i den daglige struktur og i de traditioner beboerne i fællesskab har valgt at skabe.

Vi, som personale, guider og vejleder, så beboeren i så høj grad som muligt trives og oplever mestring af eget liv, også med henblik på at kunne træffe relevante valg i dagligdagen. Dette gælder såvel i fællesskabet som på de regelmæssige beboermøder.

Se i øvrigt vores værdigrundlag.

Alle har hver sin maddag. Den enkelte bestemmer menuen og er med i udførelsen og oprydning i det omfang, det er muligt.

Deltagelse i måltidet er frivilligt, og fravælges det, udbetales kostrefusion månedligt – 30 kr. pr. dag.

Beboeren har mulighed for at spise i egen lejlighed.

Der arrangeres fælles ture og sommerferie, der både kan være i det skønne Danmark eller til udlandet. Disse har givet en masse gode og sjove minder, der er medvirkende til at styrke fællesskabet i huset og ikke mindst livskvaliteten for den enkelte.

Beboerne dyrker i øvrigt hver deres fritidsinteresser.

Der afholdes handleplansmøde en gang årligt, og der arbejdes i dagligdagen ud fra gældende handleplan.

Det er i aftale med beboeren, hvordan pågældende ønsker sin fødselsdag afholdt.