Vedøvej 1

Der er 4 beboere i bofællesskabet. De er alle fysisk selvhjulpne, men har brug for støtte og vejledning i hverdagen. Alle har forskellige dagbeskæftigelsestilbud.

Vedøvej 1 blev etableret i 1993. Det hører under boligselskabet Lejerbo, men drives af Randers Kommune.

Huset består af 4 lejligheder af varierende størrelse, alle med stue, soveværelse, badeværelse og en rummelig entre. Der er et tekøkken i forbindelse med stuen.

Lejlighederne er placeret omkring et fællesrum med køkken og herudover er der et bryggers med vaskefaciliteter.

Boligen er i et plan og til hver lejlighed hører en lille terrasse. Ligeledes hører der et opbevaringsskur til hver lejlighed.

I forbindelse med fællesrummet er der en stor fælles terrasse.

Personalegruppen består af 2 pædagoger på fuld tid, der hver især er kontaktperson for 2 beboere i huset, mens bostøtten ydes af det personale, der nu er på arbejde.

Nuværende personale:

  • Ulla Vibæk
  • Karin Adelsten

I vores daglige arbejde møder vi beboerne med respekt og den enkeltes selvbestemmelsesret har stor betydning i dagligdagen. Vi yder hjælp til selvhjælp og støtter beboerne i at få en meningsfuld tilværelse.

Vi lægger stor vægt på åbenhed og tillid beboerne og personalet imellem.

Se i øvrigt vores værdigrundlag.

I dagligdagen sørger beboerne selv for morgenmad og frokost.

Aftensmaden spiser vi sammen i fællesrummet.

Hver beboer har ansvaret for en ugentlig maddag, hvor vedkommende selv bestemmer menuen samt, efter evne, deltager i madlavning og oprydning.

Vi tager på fælles ture og vi holder ferie sammen.

Vi afholder beboermøde hver 14. dag, hvor vi sammen med beboerne planlægger hverdagen samt diverse aktiviteter i huset.

Der udarbejdes handleplan med et efterfølgende handleplansmøde en gang om året. Med til mødet er beboeren og eventuelt dennes pårørende, bostøtte, sagsbehandler, repræsentant fra arbejdsstedet og afdelingsleder. På mødet enes man om målene for det kommende års indsats.