Vedøvej 3

Der er 5 beboere på Vedøvej 3, hvoraf flere har boet her i 20 år fra huset blev bygget i 1993. Alle har dagtilbud, der er tilpasset den enkeltes behov, f.eks. Kunstskolen Bifrost, Sevika og CBR.

Vedøvej 3 er et etplans hus beliggende i et dejligt, roligt område i Dronningborg.

Her er 4 handicapvenligt indrettede boliger, hvor hver beboer har eget soveværelse, stue, bad, tekøkken og udgang til egen terrasse.

Derudover er der fælles stue, køkken, gang, vaskerum og stor terrasse.

Her er et trygt, varmt og familiært miljø.

Her er ansat 2 pædagogisk uddannede hjemmevejledere – begge på deltid.

Nuværende personale:

  • Annemarie Henriksen
  • Lena Wermund

Vi er på skift i huset. Timerne er fordelt til dels personlig tid for beboerne og dels fællestid i såvel hverdage som i weekender. Vi har samarbejde med Bostedet Vedøvej 1 hver tredje weekend og efter behov. Timerne omfatter desuden tid til mødeaktivitet, skriftligt arbejde m.m.

Vi vægter, at indsatsen afspejler beboernes individuelle behov i et nært og anerkendende miljø. Samtidig er der fokus på det sociale samvær og forståelsen for hinanden og hinandens handicaps. Det kommer blandt andet til udtryk i den daglige struktur og i de traditioner, beboerne i fællesskab har valgt at skabe.

Dagligt mødes vi til kaffe kl. 15.00, og aftensmaden indtages kl. 17.30.

Se i øvrigt vores værdigrundlag.

Alle har hver sin maddag. Den enkelte bestemmer menuen og er med i udførelsen og oprydning i det omfang, det er muligt.

Deltagelse i måltidet er frivilligt, og fravælges det, udbetales kostrefusion månedligt – 36 kr. pr. dag.

Beboeren har mulighed for at spise i egen lejlighed.

Gennem årene har vi været på oplevelsesrige ture sammen rundt i det skønne Danmark. Disse har givet en masse gode og sjove minder, der er medvirkende til at styrke fællesskabet i huset og ikke mindst livskvaliteten for den enkelte.

Vi, som personale, guider og vejleder, så beboeren i så høj grad som muligt, trives og oplever mestring af eget liv, også med henblik på at kunne træffe relevante valg i dagligdagen. Dette gælder såvel i fællesskabet som på de regelmæssige beboermøder.

På beboermøderne er trafiklysmetoden (rød, gul, grøn) et godt redskab til forståelsen af begreber som selvbestemmelse og medbestemmelse.

Beboerne er efter eget valg referent og ordstyrer.

Beboerne dyrker hver deres fritidsinteresser.

Der afholdes handleplansmøde en gang årligt, og der arbejdes i dagligdagen ud fra gældende handleplan.

Du skal være så hjertelig velkommen til at besøge os.