Neuropædagogisk udredning

Hjemmevejlederteamet tilbyder neuropædagogisk udredning, som er en undersøgelse, vurdering og beskrivelse af borgerens situation.

Den neuropædagogiske udredning består af udviklingsbeskrivelse, forudsætningsanalyse, observationer og neuroscreening.

Formålet med udredningen er at samle og integrere relevante informationer der kan danne baggrund for en fælles forståelse af en situation og en fremtidig indsats.

Det handler om at øge forståelsen for de handlinger der sker i hverdagen.

Omdrejningspunktet i neuropædagogikken er viden om de fysiske, psykiske og sociale læreprocesser.

Hvad sker der i konkrete situationer mellem mennesker i forhold til det der sker i vores hjerner.

Det er vigtigt at blive mødt og forstået, når man for eksempel har en dysfunktion i hjernen.

Målet med neuropædagogikken er at udvikle mestringsevnen, at bevare livsdueligheden og at have fokus på den enkeltes værdier og livskvalitet.

Der arbejdes med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer.

Udredningen kan hjælpe med til at sikre at borgeren tilbydes den rette pædagogiske indsats, hvor der tages de nødvendige hensyn til borgeren.

Den giver pårørende og personale en mulighed for at få en bedre forståelse for borgeren.