Vejledning i eget hjem

Randers Kommunes Bostøtteteam Handicap yder hjemmevejledning til funktionshæmmede borgere der bor i egen lejlighed i Randers Kommune.

Støtten bevilliges gennem den enkelte borgers sagsbehandler, som også fastlægger omfanget og indholdet af bostøtten.

Hvis du bor i din egen lejlighed et sted i kommunen og du synes du har svært ved at overskue hverdagen og få den til at fungere, har du mulighed for at få støtte gennem en bostøtte der så vil komme på besøg og hjælpe dig med disse ting.

Du vil få en fast bostøtte, så det er den samme person der besøger dig hver gang.

Du kan for eksempel få støtte til at lære at håndtere de praktiske opgaver i lejligheden så som oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb og madlavning.

Du har også mulighed for at få vejledning i for eksempel økonomistyring, planlægning og strukturering af hverdagen samt arbejdssøgning.