Fremskudt rådgivning

Målgruppen for fremskudt rådgivning inden for handicapområdet er borgere med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicap.

I den fremskudte rådgivning vil borgeren kunne:

  • Få her og nu hjælp
  • Blive hjulpet på vej til rette instans
  • Komme i kontakt med frivillige
  • Modtage op til 3 afklaringssamtaler
  • Blive tilbudt et råd- og vejledningsforløb i op til ½ år
  • Eller blive henvist til udredning i forhold til § 85 støtte

Du vil blive mødt af 2 medarbejdere. En fra myndighed og en fra Mestringsvejlederteamet.

Dronningborg Aktivitetscenter (Klub 85’s lokaler)
Stenaltvej 1
8930 Randers NØ
Tlf.: 51 56 23 66
E-mail: fremskudthandicap@randers.dk

Åbent: onsdage kl. 13.00-15.00